👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi VT 2018

Skapad 2018-02-21 13:20 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Biologi
Vi kommer att arbeta med ekologi och biologisk mångfald. Vi är också delaktiga i projektet spindeljakten där vi ska jobba med riktig forskning.

Innehåll

Centrala begrepp

 • näringsväv
 • näringskedja
 • växtätare
 • rovdjur
 • nedbrytare
 • toppkonsument
 • producent
 • konsument. 
 • kretslopp
 • biotop
 • abiotisk
 • biotisk

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 •  

Planering

Vecka 16
Kretslopp, Näringsväv, näringskedja

Vecka 17
näringskedjor fortsättning, biotoper

Vecka 18
Biotoper fortsättning, nedbrytare

Vecka 19
Egen repetition, inga lektioner

Vecka 20
Skriftligt prov s.196-222 (extra s. xxx) torsdag

Vecka 21
Hemuppgift

Vecka 22
Skogen, Spindeljakten

Vecka 23
Spindeljakt på mentorsdag

 

Uppgifter

 • Uppgifter till lektionen på torsdagen

 • Läxa: Uppgifter om skogen

 • Kompletteringsuppgift ekologi

 • Kompletteringsuppgift ekologi

 • Artbingo

 • Att göra inför omprovet i ekologi

 • Prov i ekologi

Matriser

Bi
Ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
samtala och diskutera frågor som rör ekologi och biologisk mångfald.
samtala och diskutera frågor som rör ekologi och biologisk mångfald, du kan föra diskussioner och samtal framåt.
samtala och diskutera frågor som rör ekologi och biologisk mångfald du kan föra diskussioner och samtal framåt och fördjupa eller bredda dem.
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
ta ställning i frågor och motivera på ett enkelt sätt. Du använder viss fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett utvecklat sätt med både för- och nackdelar. Du använder fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett väl utvecklat sätt med både för- och nackdelar samt flera olika typer av konsekvenser. Du använder all tillgänglig fakta från naturvetenskapen.
Göra systematiska undersökningar i biologi
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
genomföra en undersökning från början till slut själv eller som en aktiv del i en grupp
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
skriva enkla laborationsrapporter med vardagligt språk
skriva laborationsrapporter där du blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp
skriva utvecklade laborationsrapporter med naturvetenskapliga begrepp och modeller. Rapporterna innehåller även möjliga felkällor och hur dessa kan minskas.
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.