👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 8 Unidad 3 - "el cuerpo y los animales"

Skapad 2018-02-21 14:00 i Östra grundskolan Huddinge
Att lära sig förstå språk och kommunicera om smärta (t.ex. hos läkaren eller när man berättar om hur man mår) samt att kunna jämföra människor och djur.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Att lära sig förstå språk och kommunicera om smärta (t.ex. hos läkaren eller när man berättar om hur man mår) samt att kunna jämföra människor och djur.

Innehåll

El cuerpo y los animales

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Att lära sig förstå språk och kommunicera om smärta (t.ex. hos läkaren eller när man berättar om hur man mår) samt att kunna jämföra människor och djur.
att prata spanska


att skriva på spanska


att förstå talad spanska


att förstå spanska texter
Kapitel 6 “Gracias 8”

 • förstå texten (i skriv och tal)

 • förstå när människor skriver och talar om var de har ont

 • berätta om var man har ont (muntligt och skriftligt)

 • några kroppsdelar

 • fylla i personuppgifter på en blankett

 • använda estar i presens


Kapitel 7 “Gracias 8”

 • förstå texten i tal och skrift

 • jämföra personer och saker (adjektivets komparation)

 • några geografiord

 • frågeord


Kapitel 8 “Gracias 8”

 • använda verb med diftong i presens (empiezo, empiezas osv.)

 • några djur


Kapitel 6 “Gracias 8”


träna på nya ord för kropp och smärta (använd gärna quizlet.com)


genomgång av special-verbet “doler” och kroppsdelar samt diftongverb med övningar


läsa och lyssna på kapitel 6, 7 och 8 i gracias 8


gör ljudinspelningar av kapitel (svenska + spanska)

 

Göra övningar till kapitel 6-8 enligt checklistor på classroom

 

Träna på att jämföra personer - inlämningsuppgift.


Extra Más textos 6,7,8


aktivt arbete på lektionen


Glosförhör på 25 av orden/fraserna från kapitel 6, 7 och 8.


Inlämning av ljudinspelningar


muntligt förhör “hos doktorn”


6, 7 och 8 minitest gracias.nu

 

Inlämningsuppgift Jämförelser


Provvecka

- ord och grammatik

-skriva

-lyssna och läsa

 

El cuerpo y los animales - Inför provvecka:

mål

var hittar du informationen

träna på

kryssa rutan när du upplever att du kan målet

beställa mat på spanska

sida 75 i textos avsnitt 5

övningar till kapitel 5 i övningsbok + gracias.nu

 

böja verben empezar (ie), poder (ue) och estar och sätta in dem i meningar.

Estar. s. 84 i textos

Verb med diftong s. 85 i textos

övningar till Kapitel 6 + 8 i övningsbok + gracias.nu

 

spanska frågeord för:


vad?

hur många?

var?

när?

vem?

varifrån?

Minigrammatik 7 sida. 88 textos

övning 9 sida 65 övningsboken

 

Kunna jämföra personer + använda superlativ

Anteckningar, översikt på classroom och textos s. 81

övning kapitel 7 övningsboken + gracias.nu

 

kunna läsa räkneord i bokstäver och skriva dem med siffror

s. 89 i textos

Läs igenom

 

Kunna uttrycken till palabras 5-8 s. 74 i textos

s. 74 i textos

Skriv upp dem. Träna

 

Skriva en dialog om ett läkarbesök. (kroppsdelar, fråga om telefonnummer, namn, födelsedatum, smärta)

kapitel 6

Träna på dialogen på kapitel 6 i textos

 

Lyssna och förstå texterna 6, 7 och 8

gracias.nu

   Uppgifter

 • Unidad 2-3 Prov: Hör- och läsförståelse

 • Unidad 2-3 Prov: Ord, grammatik och fri skrivning

 • Glosförhör Kapitel 6 "Me duele la rodilla! (Ordkunskap)

 • Unidad 3 - Prov (hör- och läsförståelse + ord grammatik och fri skrivning)

 • Spanska 8 Unidad 3 Inlämningsuppgift adjektiv

 • Unidad 3 - Talprov

 • Planering kap 6 Me duele la rodilla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9