Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2018-02-21 14:07 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Denna pedagogiska planering upprättas utifrån barnens intresse för vatten. Vi kommer följa barnens idéer reflektioner för att skapa aktiviteter som ger varje barn möjlighet till att utmanas i sin proximala utvecklingszon.

Innehåll

Strävansmål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor: Urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor, samtala.

Objekt: Naturvetenskap genom vatten.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I Tema Vatten kommer alla pedagoger och barn Grön ges möjlighet till att vara delaktiga. Vi kommer, beroende på vilket intresse som visas inom vatten, dela upp oss i mindre grupper.

Förberedelser:

Vi började projektet genom att dela upp barngruppen i mindre grupper och ställa frågan "Vad är vatten?"
Till denna aktivitet förberedde vi papper och pennor till varje barn där varje barn gavs möjlighet till att förmedla sina tankar på ett papper. Vi hade även en lärplatta tillgänglig för att fota och filma.

Aktiviteter:

Utifrån frågeställningen som gavs har vi kommit in på två spår.
En grupp kommer arbeta mer om densitet, flyta och sjunka. En annan grupp kommer arbeta kring var vatten kommer ifrån.

I vårt tema vill vi ta vara på barnens intressen och idéer så att varje barn ska ges möjlighet att känna sig delaktig. Vi kommer därför inte att planera fler aktiviteter i förväg, utan vi kommer istället reflektera efter varje aktivitet för att se hur den slagit an på barnen.

Efterarbete:

- Under vår checkpoint kommer vi pedagoger titta på den dokumentation som tagits för att se vad "nästa steg" blir. Vi kommer utifrån deras tankar och idéer planera hur vi ska fortsätta arbeta med temat.
- Vi kommer att ge varje barn möjlighet till att vara delaktiga i den dokumentation som görs. Detta för att ge barnen ytterligare möjlighet till att lyfta deras tankar och reflektera kring den dokumentation som skapades under aktivitetens gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: