👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i Tigrinja årskurs 1-6

Skapad 2018-02-21 14:25 i Racklöfska skolan Åre
Planeringen fokuserar mest på att eleverna ska kunna bokstavera alla bokstäver och läsa enkla ord. Ytterligare ska de kunna identifiera och förstå bilder med texter.
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Modersmålsundervisning spelar en stor roll för elevens identitet, självförtroende och språkförmåga. Det bidrar också till att öka elevens förståelse för sitt hemlands traditioner, kultur, arv och språkets betydelse för inlärning.

Innehåll

 

Innehåll-VAD?

Bokstäverna -  hur man skriver dem och hur de låter.

-forma bokstäver till ord och menningar.

 

Syfte - VARFÖR ?

-för att förstå hur Tigrinja är uppbyggt.

-för att träna din förmåga att forma skriva bokstäver, ord och meningar.

-för att lära dig hur man gör för att ljuda ihop bokstäver till ord.

 

Arbetssätt - HUR?

genom att :

-bokstavera och öva alfabet 

- rita och måla bokstäver 

- skriva och läsa i lärobok

- få ihop bilder med texter 

 -spela olika spel, till ex på iPad

 -sjunga, lyssna på musik, se på film, leka lekar

- prata och träna i grupp för att lära tillsammans.

- lära dig veckodagarna, månaderna och årstiderna.

- läsa korta berättelser och sagor tillsammans

 

Tidsåtgång -NÄR

- vi ska jobba med detta mellan veckorna 15 - 24.

 

Bedömning

Du ska kunna:

- säga, skriva och läsa bokstäver.

- identifiera och jämföra tecken på bilderna och säga namnet på dem.

- använda hälsningsfraser och presentera dig.

- uttala, förstå och skriva enklare vardagsnära ord.

- läsa enklare texter.

- samtala om vardagsnära händelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål i tigrinja årskurs 1-5

Nivå 1(Med mycket stöd)
Nivå 2(Med litet stöd)
Nivå 3(utan stöd)
1
- säga, skriva och läsa bokstäver.
Du kan säga, skriva och läsa några bokstäver med mycket stöd.
Du kan säga, skriva och läsa flera bokstäver med litet stöd.
Du kan säga, skriva och läsa många bokstäver utan stöd.
2
-Identifiera och jämföra tecken på bilderna och säga namnet på dem.
Du kan identifiera och jämföra tecken på bilderna och säga namnet på några dem.
Du kan identifiera och jämföra tecken på bilderna och säga namnet på flera av dem.
Du kan identifiera och jämföra tecken på bilderna och säga namnet på många av dem.
3
-Använda hälsningsfraser och presentera dig.
Du kan använda hälsningsfraser och presentera dig med mycket stöd.
Du kan använda hälsningsfraser och presentera dig med litet stöd.
Du kan använda hälsningsfraser och presentera dig utan stöd.
4
-Uttala, förstå och skriva enklare vardagsnära ord.
-Uttala, förstå och skriva några enklare vardagsnära ord.
-Uttala, förstå och skriva flera enklare vardagsnära ord.
-Uttala, förstå och skriva många enklare vardagsnära ord.
5
-Läsa enklare texter.
Läsa enklare texter med mycket stöd .
Läsa enklare texter med litet stöd.
Läsa enklare texter utan stöd.
6
-Samtala om vardagsnära händelser.
Samtala om vardagsnära händelser med mycket stöd
Samtala om vardagsnära händelser med litet stöd
Samtala om vardagsnära händelser utan stöd