👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett eget rum

Skapad 2018-02-21 14:27 i Noltorpsskolan Alingsås
Detta är den aktuella mallen som skolor utgår från när de gör sina pedagogiska planeringar. Denna mall utgår från det förslag vi fick från Helena Moreau, 111209.
Grundsärskola F – 6 Slöjd Teknik
Du ska få inreda ett eget rum i en skokartong.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Under vårterminen kommer vi att arbeta med att skapa ett eget rum i en skokartong. Du kommer att få arbeta praktiskt i slöjden och du  kommer att få fundera ut vilka möbler och andra inredningsdetaljer som skulle kunna passa bra att ha i just ditt rum. När du är klar kommer du har en modell av ett rum som du själv har varit med att planera och inreda.

 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna göra en plan för hur ditt rum ska se ut genom att göra ett bildcollage där dina idéer kommer fram.
 • Du ska utifrån dina tankar och idéer, med hjälp av olika slöjd-  och återvinningsmaterial, skapa en modell av ett rum med möbler.
 • Du ska kunna berätta hur du har arbetat med uppgiften genom att berätta till bilder i en loggbok.

 

Bedömning:

VI kommer att bedöma din förmåga att planera och genomföra ditt slöjdarbete. Du kommer att kunna visa det genom att berätta om dina tankar och idéer. Du kommer att få hjälp att planera genom att få inspiration från bilder och förlagor.

Vi kommer också att bedöma din förmåga att berätta om ditt slöjdarbetes olika moment. Från idé till färdig produkt. Du kommer att få visa dina kunskaper i ord, text och handling.

 

Undervisning:

För att komma igång med att planera rummet kommer du att få se en början till ett rum i en skokartong. Vi kommer att titta på bilder på olika skokartongsrum från nätet för att samla på tips och ideér. Efter detta tar den egna planeringen vid då du gör ett bildcollage kring dina idéer.

Du kommer att få tillgång till olika material som kan användas som möbler, tapeter, gardiner mm.

När ditt skokartongsrum är klart ska du försett det med en egenvävd matta, gardiner, möbler. 

Vid varje slöjdlektion tar vi en bild eller film som du sedan ska skriva eller berätta berätta om i en loggbok.

Du kommer att ha tillgång till tecken och begreppskartor - för att utveckla kommunikationen om material, verktyg, möbler, färg och form.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  4-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
  Tk  A 6

Matriser

Tk Sl
Bedömningsmatris i slöjd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Jag har med hjälp och inspiration av min lärare hittat en idé till det jag vill göra.
Jag har en idé och berättar om den och ritar den på ett enkelt sätt.
Jag har hittat en idé som jag vill omarbeta och förändra.
Övervägande
Jag väljer, form och material på mitt slöjdarbete med hjälp av min lärare. Jag behöver hjälp för att förstå muntliga instruktioner.
Jag väljer färg och form på mitt slöjdarbete själv, men behöver hjälp att välja material. Ibland kan jag själv tänka ut hur jag skall göra.
Jag väljer utan hjälp färg, form och material på mitt slöjdarbete. Jag försöker själv tänka ut hur jag skall göra och frågar läraren om det är rätt.
Framställning
Jag frågar ofta utan att tänka själv. Jag behöver hjälp för att förstå en muntlig instruktion och vilka tekniker och redskap som jag ska använda.
Jag kan med hjälp följa en muntlig instruktion men behöver hjälp när det blir nya tekniker och redskap
Jag kan följa en instruktion. Jag kan välja lämpliga verktyg och tekniker själv och hantera dessa på ett bra sätt.
Värdering
Jag kan på ett enkelt sätt berätta hur jag gjort mitt arbete.
Jag kan med hjälp berätta och skriva om slöjdarbetet jag gjort.
Jag kan utan hjälp berätta och skriva om mitt arbete.