Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlekstema

Skapad 2018-02-21 14:35 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Det här materialet använder Brattebergsskolan som mall för att skapa sina planeringar.
Grundskola 7 – 9
Vi arbetar under veckorna 9-15 med vårt kärleks- och relationstema. Eleverna ska skriva ett reportage, samtala om texter och diskutera.

Innehåll9-15


(påsk-

Lov v.14)Tema kärlek/relation


Bedömning

Reportageskrivande + intervju

Novell- och diktanalys: skriftligt och muntligt

--

Dikter


Inlämning senast den 16/4

Litteratur

Reklam

Film

Diskussioner

Reportageskrivande

Respons 

Dikter

 

Uppgifter:

 • Novellreflektion: En av de två texter i vårt relations- och kärlekstema och besvara frågorna nedan. Jämför även personens känslor med dig, samhället eller annan litteratur. Ge exempel från texten.

 

 1. Vad tror du att den här personen tycker är viktigt?

 2. Vad är ett problem för personen?

 3. Vad vill hen?

 4. Vad tror du personerna tycker är positivt i livet?

 5. Berätta vad du tror personerna har för framtidsdrömmar.

 6. Hur känner personerna för sin passion? 

 7. Novellens budskap.

 

 • Diktanalys: Välj en av dikterna eller raplåten som ni sedan diskuterar i era grupper. Ni kan även komma överens om en egen kärlekslåt som ni diskuterar.

 • Reportageskrivande: Kärleks- och relationstema. ”Delaktighet”.

Cirkelmodellen:

 1. Läser reportage. Bygga upp kunskap.

 2. Närstuderar textens olika delar.

 3. Skapar en text tillsammans i en stödstruktur - Respons

 4. Intervjuer + skapar vår egen text.

 

Genretypiska drag:

 

 • Ett reportage är en längre artikel där journalisten skriver mer målande och detaljerat med miljöbeskrivningar.  Ingår de sk ryggmärgs frågorna: Vad, När, Hur, Var, Vem, Varför, Hur?


 1. Välj vad du vill skriva om. Ta fram en frågeställning som t ex “Hur visste du att hen var den rätta?”

 2. Skriv ned dina intervjufrågor i GC. Stäm av med en kamrat.

 3. Bestäm tid för intervju. Anteckna och/eller spela in.

 4. Skriv ditt reportage

 5. Rätta och komplettera.

 6. Ge respons till en kamrat under processen • I reportaget ska du ha med:

 • Rubrik

 • Ingress- ( Skrivs sist!)

 • Inledning- Presentera ämnet.

 • Fakta: Om personen och från media.

 • Beskrivande moment: miljö-person-aktivitet. Sinnena: Hörsel, syn ,smak, lukt och känsel.

 • Reflektioner: från dig och intervjuobjektet.

 • Citat från intervjuobjektet. Återges ordagrant.

 • Bild och bildtext.

 • Avslutning där du knyter ihop säcken.

 • Reporterns namn.


Tänk på att:

 • Texten ska vara saklig, vilket betyder att fakta som redovisas ska vara sann. 

 • Skribenten ska vara synlig i texten d v s att det ska märkas vad du tycker   och tänker.

 •  Se till att Ryggmärgsfrågorna besvaras!

 • Texten skrivs i presens.

 • Skriva gärna  i spaltform.


Struktur på texten:  

Rubrik                                                             

Ingress 

Inledning

Fördjupning  d  v s fakta, beskrivningar, reflektioner, citat, bild och bildtext varvas..

Avslutning

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

betyg i svenska

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: