Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntidsresan

Skapad 2018-02-21 14:45 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Forntidsresan Vi kommer att åka tillbaka i tiden i vår tidsmaskin för att se hur det var förr. Du kommer att arbeta med forntiden. Vi tittar tillbaka i historien och hälsar på i olika tidsepoker. Vi kommer att lära oss om dinosaurier, Istiden, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnåldern.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Vad en tidslinje är och hur vi kan läsa av den?

Om den stora isen och vilka spår det finns från isen ute i naturen.

Hur det såg ut innan människan kom till Sverige och hur gick det till när människan gick från att vara jägare till bönder och herdar.

Hur människorna levde förr i tiden.

Hur man skriver runskrift.

Arbeta med olika material i bilden.

Skriva berättande text och faktatexter om forntiden.

Hur man använder skrivreglerna när du skriver texter.

Att använda dator och internet på olika sätt.

Skriva finare för hand och forma bokstäver.

 

Ord och begrepp inom forntiden.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi ska titta på olika filmer och diskutera.

Vi läser i vår historiebok och samtalar om texten och bilderna.

Tillsammans ska vi skriva olika texter för hand och måla bilder i en forntidsbok.

I bilden ska vi skapa med hjälp av olika material och prova att skriva runskrift.

Vi ska spela in en radiopodd tillsammans om forntiden.

Vi ska också söka fakta på nätet och prata om varifrån texterna kommer och hur vi vet att det är sant.

Ord och begrepp kommer vi att arbeta med i olika övningar både i par och i grupp.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Vi ska titta på olika filmer och diskutera.

Vi läser i vår historiebok och samtalar om texten och bilderna.

Tillsammans ska vi skriva olika texter för hand och måla bilder i en forntidsbok.

I bilden ska vi skapa med hjälp av olika material och prova att skriva runskrift.

Vi ska spela in en radiopodd tillsammans om forntiden.

Vi ska också söka fakta på nätet och prata om varifrån texterna kommer och hur vi vet att det är sant.

Ord och begrepp kommer vi att arbeta med i olika övningar både i par och i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: