Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2018-02-21 16:10 i Björkås förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Att berätta en sagoberättelse kan göras på många sätt. Jag kommer att prova på många olika tekniker för att be barnen en så bred upplevelse som möjligt.

Innehåll

Temat/aktiviteten

 

Var är vi?

Pedagogerna på avdelningen är med i ett projekt inom kommunen som heter Läslyftet, projektet går ut på att göra oss pedagoger medvetna om hur läsning och utveckling utav språket är otroligt viktigt för barnens ordförråd.

Vart ska vi?

Jag som pedagog vill visa barnen att sagoberättande kan ske på många olika vis. Jag vill även få med barnen in i sagoberättandet.

Hur gör vi?

I början av projektet kommer jag som pedagog visa olika tekniker så som, flanosagor, sagolådor, handdockor, men även använda mig av ipad och Youtube. När jag visat barnen olika tekniker får barnen prova på berättandet. Tanken är att när vi provat på att berätta ska vi skapa våran egen berättelse, där barnen är producenterna.

 

Det första tillfället kommer jag att berätta hur en saga är uppbyggd, att det börjar ed en start, ett eller flera hinder, en eller flera lösningar och en målgång. Detta berättar jag sedan vid varje tillfälle just för att få barnen att förstå sagoberättandets fortgång inför barnens eget berättande.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: