Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Rymden år 2

Skapad 2018-02-21 16:37 i Skulltorps skola Partille
Lpp för tema rymden i årskurs 2.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vårterminens temaarbete om rymden.

Innehåll

 Ämne/ämnesområde

NO tema om rymden.

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Efter avslutat arbetsområde ska eleven kunna beskriva solen, månen och jordens rörelser i förhållande till varandra. Eleven ska även kunna beskriva några karaktärsdrag som planeterna i vårt solsystem har, till exempel om de är gas eller stenplaneter. Eleven kommer även lära sig om månens olika faser och om några vanliga stjärnbilder.

 

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi kommer att titta på filmer om vårt solsystem och dess planeter.
 • Vi kommer att läsa beskrivande texter om vårt solsystem och dess planeter.
 • Vi kommer att skriva egna texter om vårt solsystem.
 • Vi kommer att läsa skönlitterära texter om hur det är att leva i rymden.
 • Vi kommer att bygga tittskåp där vi presenterar vårt solsystem.

När ?

Arbetsområdet pågår under perioden 23/2-18 t.om 13/4-18

Varför ska vi göra det här?

 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara solen, månen och jordens rörelser i förhållande till varandra samt månens faser.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Muntligt kunna förklara solens, månens och jordens rörelser i förhållande till varandra.
 • En presentation av en utvald planet i skrift där det framgår vart planeten befinner sig i förhållande till våran jord och om det är en gasplanet eller en stenplanet.
 • Presentation av tittskåp där solsystemet visas upp.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: