👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 8: Drömlägenhet - Teknik i hemmet vt 2018

Skapad 2018-02-21 22:28 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Teknik
•Tolka en ritning •Veta skillnaden mellan olika ritningar. •Rita skisser och planritningar. •Rita en digital ritning - Google sketchup. •Beskriva olika uppvärmningssystem i ett hem (fördelar, nackdelar).

Innehåll

Tidsperiod v.6 - 13

Mål med avsnittet

Vi använder häftet Teknik i hemmet.

Du skall efter att arbetsområdet är genomfört kunna:

 • Tolka en ritning
 • Veta skillnaden mellan olika ritningar.
 • Rita skisser och planritningar.
 • Rita en digital ritning - Google sketchup.
 • Beskriva olika uppvärmningssystem i ett hem (fördelar, nackdelar).

Genomförande

 • Genomgång och diskussion kring häftet - Teknik i hemmet.
 • Du skall göra en skiss, planritning i skala, digital ritning och med din ritning som utgångspunkt.
 • Uppgift om uppvärmningssystem. Diskussionsuppgift i grupper.

 

  Bedömning

 • Aktivt deltagande på lektionerna.
 • De inlämnade arbetena i de olika arbetsmomenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9