👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2018-02-22 10:23 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Att skriva krönika
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med krönikor. Vi läser krönikor, analyserar dem och går igenom genretypiska drag, för att sedan skriva en egen utifrån kännetecken, instruktioner och bedömningsmatris.

Innehåll

Syfte: att kunna skapa opinion och väcka tankar hos mottagarna av krönikan.

Mål: att kunna skriva en egen krönika som uppfyller de genretypiska dragen.

Bedömning: du blir bedömd på din krönika utifrån matrisen.

Uppgifter

  • Tider och salar NP

  • Instruktion - krönika

  • Kännetecken krönika

  • Exempel 1

  • Exempel 2

  • Exempel 3

Matriser

Sv
Krönika

Rubrik 1

F
E
>
C
>
A
Språket
Du använder ett vardagligt och personligt språk.
Du använder ett vardagligt och personligt språk på ett bra sätt.
Du använder ett vardagligt och personligt språk på ett träffsäkert sätt som lyfter krönikan. Du använder liknelser, metaforer eller andra språkliga trix som gör din text slagkraftig.
Inledning och avslutning
Du har en inledning och en avslutning.
Din inledning och avslutning knyts ihop.
Din inledning och avslutning knyts ihop på ett bra sätt.
Genren
Du följer genretypen delvis och har något argument där dina åsikter framgår. Du som skribent syns lite eller inte så väl i texten. Du är delvis underhållande och/eller övertygande.
Du följer genretypen och har argument där dina åsikter framgår. Du som skribent syns i texten. Du är både underhållande och övertygande.
Du följer genretypen och har tydliga argument där dina åsikter framgår. Du som skribent syns tydligt i texten. Du är både underhållande och övertygande på ett pricksäkert sätt.
Rubrik
Du har ingen rubrik.
Din rubrik visar inte så tydligt vad krönikan handlar om.
Din rubrik knyter an till ämnet och lockar till läsning.
Din rubrik lockar till läsning och visar tydligt vad krönikan handlar om.