Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Energi

Skapad 2018-02-22 11:09 i Kvarnsvedens skola Borlänge
NO åk 5 avsnittet energi
Grundskola 5 Teknik Fysik

Kan energi ta slut? Varför krävs det mycket energi för att få en hamburgare på tallriken? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Innehåll

Centralt innehåll

 

      När du arbetat med  arbetsområdet "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. förstå vad energiprincipen innebär.
 3. ge exempel på energikällor och deras påverkan på miljön.
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi
 5. känna till några ämnen som leder ström.
 6. förklara vad en elektisk krets är och hur de kopplas och kan användas i exempelvis ficklampor.
 7. känna till skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 8. veta att el kan vara farlig och kunna nämna några specifika saker som du bör vara noga med.
 9. planera, genomföra, dokumentera och diskutera olika undersökningar.
 10. känna till några historiska och nutida upptäckter inom fysiken.

 

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi + andra faktatexter
 • Experiment och undersökningar (NTA- elektricitet)
 • Filmer
 • Gemensamma samtal för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur aktivt du deltar i och dokumenterar experimenten och undersökningar
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner
 • samt genom prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy Tk
Fysik åk 5, energi

Har ännu inte nått målen
Har godkända kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om energi.
Du har grundläggande kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om energi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Metoder och arbetssätt
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Du har ännu inte visat att du kan göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör väl utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Metoder och arbetssätt
Genomföra enkla undersökningar utifrån planeringar. Formulera egna frågeställningar och planeringar.
Du har inte visat att du kan genomföra undersökningar efter planering eller att bidra till att formulera egna frågeställningar eller planeringar.
Du genomför enklare undersökningar och kan bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta efter.
Du genomför enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som det med lite hjälp går att arbeta systematiskt efter.
Du kan genomföra undersökningar och kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Metoder och arbetssätt
Använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Du har inte visat att du kan använda utrustning på ett säkert och fungerande sätt
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: