Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan: Tema livet förr och nu

Skapad 2018-02-22 12:25 i Liljeforsskolan Uppsala
Skildringar av livet förr och nu.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Visst är det spännande att höra hur människor levde förr i tiden! Det ska vi lära oss mera om nu. Har var det att vara barn för 100 år sen? Hur var det i skolan? Vad åt man? Vad lekte man för lekar? Hur bodde man? Hur såg deras kläder ut? Detta och mycket mera kommer du får lära dig de kommande veckorna.

Innehåll

Syfte:

Du ska få lära dig:

 • hur livet såg ut för hundra år sedan. 
 • hur det var att vara barn.
 • hur det var att vara vuxen. 

Undervisning:

 • göra jämförelser av livet förr och nu utifrån bilder, filmer och texter.  
 • läsa texter tillsammans.
 • skriva texter enskilt och gemensamt. 
 • lyssna på berättelser från förr.
 • leka lekar som barnen lekte förr.
 • ha gemensamma diskussioner.
 • eventuellt gå på studiebesök.
 • rita och skriva enkla fakta. 

Bedömning: 

Under arbetets gång kommer du bedömas på din förmåga att:

 • undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvilkor förr.
 • göra jämförelser mellan livet förr och nu.
 • skriva enkla faktameningar.
 • kombinera text och bild.

Konkretiserade mål: 

 • Kunna berätta något om hur det kunde vara att vara barn för 100 år sedan.
 • Kunna berätta om några likheter och skillnader i vårt sätt att leva nu och då inom områden som mat, kläder, hem och skola.
 • Känna till tidsbegreppen nutid, dåtid, framtid, förr, nu.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Liljeforsskolan: Tema livet förr och nu

Du är påväg att nå målet.
Du har nått målet.
Du har mycket väl nått målet.
Berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
 • SO   3
Med stöd av en vuxen kan jag till viss del berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan utan stöd berätta några saker om hur man levde förr i tiden.
Jag kan utan stöd berätta många saker om hur man levde förr i tiden.
Jämföra livet för 100 år sedan med livet idag.
 • SO   3
Med stöd av en vuxen kan jag till viss del göra en jämförelse om hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Jag kan utan stöd göra någon jämförelse om hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Jag kan utan stöd göra flera jämförelser om hur man levde förr mot hur vi lever idag.
Använda tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO   3
Med stöd av en vuxen kan jag till viss del använda en tidslinje och kan berätta vad begreppen dåtid, nutid och framtid innebär.
Jag kan utan stöd till viss del använda en tidslinje och kan berätta vad begreppen dåtid, nutid och framtid innebär.
Jag kan utan stöd använda en tidslinje och kan berätta vad begreppen dåtid, nutid och framtid innebär och sätta in dem i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: