Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan Världskrigen från ett fransk och tyskt perspektiv

Skapad 2018-02-22 13:34 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hur var det att leva på världskrigens tid? Hur var livet i Frankrike respektive i Tyskland? Hur såg man på krigen med franska och tyska ögon? I det här temat kommer du att få lära dig mer om världskrigens tid. Vi kommer dock ha ett annat perspektiv än vad du är van vid från SO-undervisningen. Istället för att fokusera på det globala perspektivet kommer vi titta på hur man såg på krigen och hur livet var för vanliga människor i Frankrike respektive i Tyskland. Du kommer att få fördjupade kunskaper inom historia, samhälle och kultur, och under arbetets gång kommer du att få visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt. Vi kommer också att samarbeta över språkgrupperna, och tillsammans med franska/tyskan kommer du få göra jämförelser mellan de två länderna.

Innehåll

 

Vi börjar arbetsområdet med en introduktion där vi talar om Första världskriget och mellankrigstiden. Vi gör en mind map tillsammans för att kolla förförståelsen. 

Fokus kommer därefter ligga på Andra världskriget, och läraren föreläser samt visar klipp och bilder. Vi lär oss ord och jobbar med hör/läsförståelse. 

Efter att vi lärt oss om Frankrikes respektive Tysklands krigsår, kommer vi att gemensamt i tyskan och franskan arbeta med jämförelser och venndiagram. 

Vi kommer därefter att ha en större muntlig uppgift som heter "Placemate" med Andra världskriget-tema. I denna uppgift arbetar man tillsammans i grupper och syftet är att öva sig på att prata spontant på franska/tyska. 

Temat avslutas med ytterligare en mind map för att se vad vi lärt oss. Du kommer också att få göra en skriftlig uppgift där du får visa dels hur du skriver på franska/tyska samt använda kunskaper/ord/fraser som du lärt dig under arbetets gång. Det kommer finnas två olika uppgifter att välja mellan.

 

Uppgifter

 • Venndiagram Frankrike/Tyskland

 • Placemate: Andra världskriget-tema

 • Mitt liv i krigets tid / Världskrigen i Frankrike/Tyskland

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Använda strategier
Observation
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva
Mitt liv i krigens tid
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Placemate
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig/skriftlig interaktion
Placemate
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Placemate
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Målspråket i världen
Venndiagram Placemate Mitt liv i krigens tid Observation
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: