Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse

Skapad 2018-02-22 14:17 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi rör oss på olika sätt till olika typer av musik

Innehåll

 

Eleverna arbetar med rörelse till musik i flera olika moment:

 • Expressiv dans (röra sig allsidigt och uttrycksfullt)
 • Pardans och ringdans. (t.ex. Vals, Virginia reel, Jenka. 
 • Fridans, discodans, just dance
 • Skapa en egen danskoreografi i grupp.

 

   Bedömning kommer att ske enligt bedömningsmatris för "Dans och Rörelse" 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa kunskapskrav år 6

**Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att:**
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Rörels
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **till viss del till aktiviteten.**
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **relativt väl** till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **väl** till aktiviteten.
Rytmik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven **till viss del** sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **relativt väl** till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **väl** till takt och rytm.
Simning
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
Hälsa
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **viss** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **relativt god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Orientering
Eleven kan med **viss** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med **relativt god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med **god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Skadeförebyggande
Eleven kan ge **enkla** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge **utvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge **välutvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
.

Idh
Dans och Rörelse

--->
--->
--->
--->
--->
--->
Dans och Rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag deltar
Jag visar intresse.
Jag deltar i och utför danser och rörelseuppgifter till musik. Ex: just dance
Jag deltar i enkla par eller ringdanser. ex: Vals, Jenka.
När möjlighet ges fördjupar jag mig gärna i någon form av dans.
Jag tar ansvar för att utveckla min danskunskap när tillfälle ges.
Takt och rytm
Pardans och ringdans. EX: Vals, Chickendance, Jenka
Jag kan följa med i enkla danser.
Jag kan hålla takten i pardans eller ringdans kortare stunder.
Jag kan hålla takten i pardans eller ringdans genom hela låtar.
Jag har lätt att komma in i takten igen om jag tappar bort mig.
Jag kan leda en pardans eller ringdans och hjälper min partner att hålla takten.
Takt och rytm
Fridans, discodans, just dance
Jag kan följa enkla steg och göra enkla armrörelser till musik.
Utför steg och armrörelser på ett korrekt sätt men har svårt att hitta takten
Jag följer med i en given dans och kan hålla takten i stora delare av låten, när det är enkla rörelser.
Jag följer med i en given dans och kan hålla takten i stora delar av låten, när det är lite svårare rörelser.
Jag följer med i en given dans med komplexa rörelser och kan hålla takten i stora delar av låten.
Dans och rörelse
Att sätta ihop en dans.
Jag klarar av att sätta ihop olika steg till en liten dans. ex: en ny jenkarörelse
Jag kan sätta ihop en dans av olika steg och lära ut den till andra.
Jag sätter med lätthet ihop en egen dans till lämplig musik. Och kan visa för kompisar hur man gör.
Jag har förstått att en dans är uppbyggd i 8 taktslag. Jag använder denna kunskap när jag skapar min dans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: