Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-02-22 14:31 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Går det att fortsätta dela? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker!

Innehåll

Mål: 

När du har arbetat med detta område ska du kunna: 

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskap i kemi kan lösa problem. 
 • berätta vad som händer med vårt avfall och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Hur kommer vi att arbeta? 

 • Arbetshäften och informationsblad samt delad litteratur
 • Laborationer med konkret material
 • Filmer
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Genomgångar

Bedömning: 

 • Aktiv medverkan på lektioner både muntligt och skriftligt
 • genomförda och inlämnade uppgifter i form av arbetsblad eller i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: