Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Mauer vt 2018

Skapad 2018-02-22 18:02 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna ska lära sig när, hur och varför muren byggdes samt när hur och varför den revs.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet arbetar vi med Berlinmuren. Mål: Att lära dig lite om Berlin och tysk nutidshistoria. Att lära dig nya bra ord och uttryck på tyska. Arbetsområdet pågår under veckorna 2-7. Du ska skriva dagbok samt ett brev.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Så här arbetar vi:

Vi lyssnar på Die Mauer av Ebba Grön, Heroes och Helden av David Bowie samt Nikita av Elton John. Vi lyssnar också på The Wall med Pink Floyd samt ser filmen Goodbye Lenin.

Vi arbetar med Der Sprung, kapitel 12, Die Mauer. TB s. 64-67 samt ÖB s.81-83. Vi arbetar också med kapitlet Zusammen.

Vi lyssnar på UR-program (Anaconda)

 

Översätt nedanstående meningar till tyska och använd dig av dem i din redovisning. Du hittar dem i TB s. 64-66.

I maj 1945 är andra världskriget slut.

________________________________________________________________________

Tyskland har förlorat kriget.

________________________________________________________________________

Landet ligger i ruiner.

________________________________________________________________________

Muren byggs.

________________________________________________________________________

Tusentals människor flyr till väst.

________________________________________________________________________

Man vill förhindra massflykten.

________________________________________________________________________

Under mer än 28 år är Berlin en delad stad och Tyskland ett delat land.

________________________________________________________________________

Den mest berömda gränsövergången är Checkpoint Charlie.

________________________________________________________________________

Den 9 november 1989 faller muren.

________________________________________________________________________

Var är muren?

________________________________________________________________________

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Ord och uttryck som du ska lära dig (TB s.110-111):

die Mauer –n = muren
eine geteilte Stadt = en delad stad
die Grenze –n = gränsen
der Wachtturm –e+ = vakttornet
der zweite Weltkrieg ist aus = andra världskriget är slut
der U-Bahnhof-e+ = tunnelbanestationen
hat verloren = har förlorat
die Ausstellung –en = utställningen
in Trümmern = i ruiner
der Fluchtversuch –e = flyktförsök
sie haben geteilt = de har delat
Achtung! = Se upp! Akta er!
östlich = östlig
verlassen = lämna
westlich = västlig
die Mauer fällt = muren faller
täglich = dagligen
die Mauer wird gebaut = muren byggs
fliehen = fly
der Führer - = ledaren
man sperrt … ab = man spärrar av
der DDR-Bürger - = DDR-medborgaren
DDR = Deutsche Demokratische Republik = Östtyskland
BRD = Bundesrepublik Deutschland = Västtyskland

Uppgifter

 • Einen Brief schreiben

 • Mein Tagebuch (Die Mauer)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Die Mauer

Formulera sig skriftligt (skriva)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta och beskriva något på språket.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: