👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 4 åk 5 vt 2018

Skapad 2018-02-22 20:54 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 Matematik
Räkna med tal i decimalform! När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att avrunda tal i olika sammanhang, metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten, metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform, välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer, förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Innehåll

Matematik

Vad ska vi lära oss?

Räkna med tal i decimalform!
När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att avrunda tal i olika sammanhang, metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten, metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform, välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer, förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Vilka matematiska begrepp kommer vi att behandla?

 • Avrundning
 • Överslagsräkning
 • Närmevärde
 • Term
 • Summa
 • Differens
 • Faktor
 • Produkt
 • Täljare
 • Nämnare
 • Kvot

Hur ska vi lära oss detta?

Enskilt arbete i läroboken där vi löser och dokumenterar våra beräkningar.

Grupparbete i mindre grupper där vi tillsammans diskuterar och löser matematiska problemlösningar. Föra och följa resonemang genom matematiska samtal samt motivera sitt svar och lyssna in hur andra tänker.

Genomgångar på whiteboard tavla.

Arbetsblad.

Muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

Diagnos 4

 

I slutet av perioden kommer vi att arbeta med olika problemlösningar samt fördjupa oss lite mera i några av de områden som vi behandlat under perioden. Vi kommer att öva på att föra matematiska resonemang både i mindre grupper men även gemensamt i den stora gruppen.

Inledningsvis kommer eleverna att göra en självskattning och en kunskapskontroll som blir ett underlag för lektionernas detaljplanering. Denna kunskapskontroll återtas efter avslutad period och ligger därmed till grund för den formativa bedömningen tillsammans med de kunskapskontroller som görs löpande under perioden.

Mål och bedömning

Förstå de olika matematiska begreppen, hur väl eleven kan se samband och skillnader mellan begreppen.

Förstå hur man för matematiska resonemang i grupp och hur man motiverar sina svar och argumenterar för det. Hur man arbetar i grupp för att alla ska vara delaktiga i resonemanget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6