Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2 Chapitre 4

Skapad 2018-02-23 09:31 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Chez Nous 2, kapitel 4 lär du dig väderuttryck, månader, datum, räkneord 70-100, fritidsaktiviteter, släktord och årstider. Du lär dig Europas länder, fakta om nordvästra Frankrike.

Innehåll

Centralt innehåll / detta lär vi oss:

 • väderuttryck
 • namn på månader och årstider
 • fritidsaktiviteter
 • släktord
 • Europas länder
 • räkna 70-100
 • verben faire och aller
 • possessiva pronomen
 • en, au och à vid städer och länder
 • Realia om nordvästra Frankrike

Inför provet tränar du på:

 • väderuttryck
 • siffror 70-100
 • skriva vad du tycker om att göra
 • skriva vad du inte tycker om att göra
 • böja verb Faire (att göra)
 • possessiva pronomen
 • månaderna
 • böja verb aller (att åka, att gå)
 • översätta meningar till franska (meningarna är från texterna 4A,4B,4C)
 • skriva ett vykort på franska för att berätta om var du bor, vem du besöker, hur vädret är, vad du gör och vad du tycker om maten.

Syfte / förmågor: Du får möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • lära känna den franska kulturen närmare
 • använda dina kunskaper till att skriva egna texter i Le livre sur moi

Arbetssätt

Vi kommer att använda läroboken, sidorna 68-97 i textboken, samt sidorna 84-125 i övningsbok. Vi kommer att varva genomgångar med eget arbete i grupp eller enskilt. Du kommer att göra ett diagnostiskt test för att kartlägga dina kunskaper. Du kommer att göra tre glostest: ett efter varje avsnitt.

Du utvecklar ditt språkval genom att:

 • lyssna noga och följa instruktioner
 • fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet
 • läsa och repetera aktuell text ofta och flera gånger
 • göra övningsuppgifterna till kapitlet
 • använda ovningsmastaren.se för att träna in uttal, glosor och grammatik.

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna språk Franska

F
E
C
A
Läsa
Behöver öva mer för att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
Behöver öva mer för att göra sig förstådd i skrift.
Uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Deltar inte eller deltar inte tillräckligt ofta i samtal. Har svårt att muntligt berätta något.
Uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Har ett bra uttal och försöker använda målspråket spontant.
Är muntligt aktiv och anpassar språket till syfte, mottagare och situation.
Lyssna
Behöver öva mer för att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor.
Förstår det viktigaste när språket talas långsamt, t ex vid en enkel instruktion.
Förstår det viktigaste när språket talas tydligt, t ex vid instruktioner och hörövningar.
Förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt. Kan kortfattat återberätta innehållet.
Strategier
Behöver använda ordbok/ordlista oftare.
Använder ordbok/ordlista för att förstå eller göra sig förstådd.
Använder mer än en strategi för att förstå eller göra sig förstådd. T ex jämföra med andra språk, använda minigrammatiken, ordlista, klassrumsfraser.
Använder sig av omformuleringar för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: