Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My country

Skapad 2018-02-23 09:34 i Olseröds skola Kungälv
Grundskola 6 Engelska
Nu ska du få fördjupa dig i ett land där man talar engelska. Du kommer att arbeta självständigt med att söka fakta, skriva texter och sedan presentera det muntligt för eleverna i åk 5 på vår resemässa i april.

Innehåll

För att nå målen kommer du att:

 • söka information om ditt land i böcker och på nätet utifrån länklistan
 • skriva texter om ditt land utifrån givna rubriker
 • ta fram passande bilder för att förstärka dina texter
 • lyssna på barn som berättar om sina hemländer runt om i världen och svara på frågor utifrån innehållet
 • ge respons på någon annans texter
 • få respons av en klasskamrat och mig på dina texter
 • sammanställa dina texter och bilder till en plansch
 • öva inför muntlig redovisning, tänk på att uttrycka dig med fullständiga meningar
 • berätta om ditt land för andra elever

När vi är klara med arbetet kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • skriva faktatexter om ditt land med fraser och uttryck
 • välja texter i böcker och på nätet som passar ditt arbete
 • lyssna och förstå när andra berättar om sitt land
 • uttrycka dig muntligt om ditt land
 • använda ett språk som din publik förstår och som passar in i sammanhanget
 • jämföra ditt land med Sverige och dina egna erfarenheter

 

Matriser

En
My country

-->
-->
-->
Skriftlig framställning
Hur du formulerar dig i skrift.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Ex. Du använder dig av mycket korta fraser och få ord.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Ex. Du använder något längre meningar och fraser. För att få samband använder du sambandsord som "and" och "then".
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du använder längre meningar och varierade fraser. Du får sammanhang i texten genom att använda sambandsord som "and", "but", "because" och "then".
Muntlig framställning
Hur du uttrycker dig när du berättar om ditt land och hur du anpassar språket efter åhörare och syfte.
Du uttrycker dig på ett enkelt och begripligt sätt med meningar och fraser. Ex. Du använder korta meningar och några fraser.
Du uttrycker dig på ett enkelt och relativt tydligt sätt och till viss del sammanhängande. Du anpassar i någon mån ditt språk efter åhörarna. Ex: Du använder något längre meningar och fraser. Du får sammanhang i det du säger genom att använda sambandsord som "and" och "then". Du försäkrar dig att åhörarna har förstått genom att ställa frågor.
Du uttrycker dig på ett enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du anpassar till viss del ditt språk efter åhörarna. Ex. Du använder längre meningar och varierade fraser. Du får sammanhang i det du säger genom att använda sambandsord som "and", "but", "because" och "then". Du försäkrar dig att åhörarna har förstått genom att ställa frågor och förklara svåra ord på nya sätt.
Lyssna och förstå
Din förmåga att uppfatta det som någon annan säger.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i talad engelska. Ex. Du förstår det viktigaste innehållet i det som sägs.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska. Ex. Du förstår det mesta av det som sägs och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska. Ex. Du förstår det som sägs och uppfattar viktiga detaljer.
Jämföra
Hur du jämför och kommenterar landet du skrivit om.
Du kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i ditt engelsktalande land. Ex. Du kan jämför på ett enkelt sätt Sverige med det landet du skrivit om (det du själv varit med om och vad du kan).
Du kan på ett enkelt sätt kommentera hur man lever och vad man gör i ditt engelsktalande land. Ex. Du jämför på ett relativt utvecklat sätt Sverige med det landet du skrivit om (det du själv varit med om och vad du kan).
Du kan på ett utvecklat sätt kommentera hur man lever och vad man gör i ditt engelsktalande land. Ex. Du jämför på ett utvecklat sätt Sverige med det landet du skrivit om (det du själv varit med om och vad du kan).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: