Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Språk och Kommunikation

Skapad 2018-02-23 09:49 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Efter barnens stora visade intresse för musik kommer vi arbeta vidare på detta med fokus på språk och kommunikation.

Innehåll

Temats fokus:

Denna perioden kommer vi att fokusera barnens språk och samspel med varandra. 

 

Hur går vi tillväga:

Vi kommer att läsa böcker och sagor tillsammans där vi reflekterar innehållet med barnen efter deras förmåga.

Vi tänker gå på promenad till biblioteket där barnen får vara med och välja böcker och även låna böcker på deras modersmål.

Barnen kommer att få prova olika spel som de lär sig tillsammans på ett lustfyllt sätt.

Vi har hela tiden med sång, musik och dans under dagen och instrument framme som barnen kan spela på spontant.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: