Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No

Skapad 2018-02-23 11:50 i Äsperödsskolan-Skansen Uddevalla
Grundsärskola F
Vi ska prata om vad som händer i kroppen och om känslor i puberteten. Vi ska prata om hur ett barn blir till och att det finns olika slags relationer.

Innehåll

Syfte

Vi ska få kunskaper om kroppens och känslornas förändring i puberteten samt relationer och hur ett barn blir till

Kopplingar till läroplan

 • Ord, begrepp och symboler.
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer.
 •  

Centralt innehåll

 • Människa, djur och natur Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, och olika slags relationer  

 • Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Kunskapsmål

 • du ska delta i eller känna till hur kroppen förändras hos pojkar i puberteten

 • du ska delta i eller känna till hur kroppen förändras hos flickor i puberteten

 • du ska delta i eller känna till att det finns olika slags relationer

 • Du ska delta eller känna till hur ett barn blir till.

  Arbetssätt

  Målen enligt ovan ska du uppnå genom att vi arbetar med:

 • samtal om puberteten

 • titta på filmer som har koppling till ämnet

 •  läsa böcker-faktaböcker

 •  
 • Bedömning
 • hur du kan återge och berätta om puberteten och vad som händer i kroppen

 • hur du deltar eller berättar efter att vi har sett på filmer

 • förmågan att känna igen ordbilder som hör till temat

 • diskussioner om ämnet

    

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: