Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dukvärd

Skapad 2018-02-23 13:33 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Varje vecka är ett barn från barngruppen dukvärd. 🍴 På fredagens samling drar vi ett nytt namn till nästkommande vecka. Detta synliggörs i entréhallen till Havsörnen, på den lilla vita whiteboardtavlan. Veckans dukvärd dukar fram glas till borden. Räknar och bär fram tallrikar och bestick till ett serveringsbord. Alla glas, tallrikar och bestick är placerade i ett skåp och är lättåtkomligt för barnen. Till våren börjar vi om igen.
Förskola
Att vara dukvärd ger barnen möjlighet att få utveckla matematik och att lära sig prata inför grupp och gruppen lär sig att lyssna.

Innehåll

 1. IVarför?

Varje barn ska få tillfälle att ta eget ansvar och utveckla sin självständighet, förmåga att använda matematik enkelt och roligt i vardagen.

Lära sig var man ska placera glasen på bordet i förhållande till tallriken. Om man ska duka fram sin tallrik själv sen, vart placeras då ett glas som bäst redan från början?

-Räka antal glas, tallrikar och bestick. Hur många behövs det om x antal är lediga eller sjuka den dagen. Hur många glas står på bordet nu? Hur många behöver vi? Hur många fattas?

Alla ska få tillfälle att prata inför sina kamrater och de andra lär sig att lyssna.

Hur?

Barnet själv berättar under dukningen hur den resonerar och vad man ska duka med. Behövs det kniv och gaffel eller sked? Djup eller flat tallrik?

Sedan berättar och presenterar dukvärden för alla sina kompisar i samlingen vad det blir till lunch. Dukvärden får även välja vilka som ska få gå och sätta sig först.

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp namnet i hallen på veckans dukvärd.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: