Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elementarz ÅK F-2

Skapad 2018-02-23 17:37 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Att lära sig grunderna till läsning och skrivning
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Det är roligt att skriva och ännu roligare att läsa.

Innehåll

Syfte

Vi ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och enkla meningar. Vi ska börja med lätta texter som ni bygger själva av de orden ni lärt er. Vi ska lära oss att lyssna och förstå genom högläsning och återberätta det ni hörde.

Centralt innehåll

Viktig begrepp:

Läraren ska förklara följande ord för eleverna:

 • Bokstäver
 • Alfabet
 • Ord
 • Meningar

Konkritesering av målen:

 • Eleven ska kunna alla bokstäver i alfabetet.
 • Eleven ska kunna skriva/forma bokstäverna på rätt sätt.
 • Eleven ska kunna skriva ord och enkla meningar.
 • Eleven ska kunna läsa ord och enkla meningar.

Arbetsätt:

 • Eleven ska läsa högt enkla ord och böcker i klassen (Oxford Reading Tree Series).
 • Eleven ska arbeta med ett bokstavshäfte och tränar på de olika bokstäverna.
 • Eleven ska använda laminerade och magnetiska bokstäver för att skapa enkla ord.
 • Eleven ska använda laminerade ord för att skapa enkla meningar.
 • Eleven ska använda prompt kort för att inspirera dem att skriva. Korten tar eleven från pre-skrivande strategier, till meningar.

Bedömning:

Läraren kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna alla bokstäverna i alfabetet.
 • kunna skriva bokstäverna på rätt sätt.
 • kunna läsa enkla ord och meningar.
 • kunna skriva enkla ord och så småningom meningar.

Slutredovisning:

Inlämning av arbete under lektionen.

Tid

VT 2018

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: