Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för avd. Solen ht19/vt 20-Matematik

Skapad 2018-02-23 17:38 i Bergviks förskola Söderhamn
Förskola
Matematik är ett av våra prioriterade mål för att skapa intresse och en positiv inställning till ämnet.

Innehåll

Nuläge

Efter rapporter angående elevers försämrade resultat  har vi valt att utveckla deras kunskaper inom matematik.  

Matematik är även något som barnen ofta har i diskussion så genom att utveckla matematiken ökar vi även språkförståelsen.

Mål

Vi arbetar mot att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över, urskilja och för att förstå matematiska begrepp och samband.  

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik genom lek och vad som finns i vår lärmiljö.  

 

Syfte

Vi vill att barnen ska lära sig mer om olika matematiska begrepp för att kunna få en ökad förståelse och kunna förstå samband. Detta utvecklar även språket.

Vi har valt att dela upp barnen i mindre grupper, för att på lättare sätt kunna möta barnen i deras kunskap just nu samt att kunna utveckla den.

Genomförande

Genom aktiviteter så som spel, bygglek, programmering, olika diagram,  samt användning av digitala verktyg och olika material, vill vi väcka barnens intresse för matematik. 

Alla barnen på avdelningen kommer att på olika sätt få utveckla sin matematiska förmåga utefter den kunskap de redan besitter samt deras intresse.

Se över material och litteratur. Ev köpa in litteraturen om "Rutan och Rundan"

Dokumentation under lärprocessen

Under terminen kommer vi löpande att dokumentera barnens utveckling genom att använda oss av unikum men också "väggdokumentationer" samt reflektera via projektorn så att barnen kan se och berätta vad vi gjort under grupptillfällena. 

Ansvar

Arbetslaget

Uppföljning

Följer upp och utvärderar hur matematiken och dess intresse har utvecklats hos barnen i slutet av höstterminen19. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: