👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan fysik årskurs 5

Skapad 2018-02-24 11:47 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Fysik
I detta arbetsområde kommer du ges möjlighet att lära om energi och magnetism. Vad är skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi och varför målas magneter ofta röda och vita?

Innehåll

här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • se film
 • träna på att följa instruktioner
 • undervisning om hur man dokumenterar undersökningar
 • göra undersökningar

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde ska du

 • kunna ge exempel på vad vi behöver energi till.
 • kunna förklara vad energiprincipen innebär.
 • kunna ge exempel på flera energikällor.
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi och kunna ge exempel.
 • förstå hur en magnet fungerar
 • kunna ge exempel på vad magneter används till i hemmet och i samhället.
 • kunna vara med och diskutera om ämnesområdet under lektionerna (i helklass, mindre grupp eller med läraren).
 • kunna genomföra enkla undersökningar
 • fått öva dig att dokumentera dina undersökningar.

Så här kommer arbete att bedömas:

Under arbetets gång observerar jag hur du deltar i diskussioner och genomför par/gruppuppgifter. Jag tittar på hur du dokumenterar ditt arbete med text och bild. Du kommer även att få visa dina kunskaper i skriftliga förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6