Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Presentera och berätta om en ungdomsförfattare och -bok

Skapad 2018-02-25 15:44 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Eleverna ska i arbetsområdet lära sig att skriva sammanställningar och att presentera en ungdomsbok och dess författare. Inom området ska eleverna göra en digital presentation som visar att de kan kombinera olika estetiska verkningsmedel med text. De ska också framföra en muntlig presentation om författaren och boken.
Grundskola 6 Svenska
Eleverna ska i arbetsområdet lära sig att skriva sammanställningar och att presentera en ungdomsbok och dess författare. Inom området ska eleverna göra en digital presentation som visar att de kan kombinera olika estetiska verkningsmedel med text. De ska också framföra en muntlig presentation om författaren och boken.

Innehåll

Mål

Eleverna ska göra en sammanställning om en svensk ungdomsförfattares liv och bibliografi och därefter presentera författaren och en bok av författaren muntligt. Inom arbetsområdet visar eleverna förmåga att

 • söka information och göra egna sammanställningar
 • kombinera texter med andra estetiska verkningsmedel såsom exempelvis bilder och ljud
 • göra muntliga redogörelser.

Arbetets innehåll

Arbetet handlar om hur man gör en presentation mer tilltalande både att se och att lyssna på. eleverna får tänka igenom vilka olika typer av effekter de har i sin presentation, hur man anpassar den efter sina åhörare, och hur man minns det man ska berätta med hjälp av stödkort. 

Arbetssätt och redovisningsform

Eleverna gör en presentation som innehåller mer än text, förslagsvis i Google Presentationer. De funderar över utseende, över mängd text, över hur man kombinerar filmer eller bilder med text. 

När den digitala presentationen är färdig ska eleverna fundera på hur de muntligt bäst berättar om en författare och en bok av samma författare. De gör stödkort och funderar på om de ska göra någon typ av uppläsning, visa böcker eller visa ett klipp av eller med författaren. Därefter gör de en muntlig redovisning. 

Visa din kunskap - Bedömning

Elevens presentation och hur den visar sammanställningar och kombinationer av estetiska uttryck och text kommer att bedömas. 

Elevens muntliga redogörelse kommer att bedömas. 

Reflektion

Hur funderar du kring kombinationer av bilder, ljud och text? Hur tycker du att man ser till att de samverkar på ett så gott sätt som möjligt? Hur tänker du kring muntliga redogörelser? Vad är svårt respektive lätt? Vad kan du göra för att underlätta situationen för dig själv?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Presentera en ungdomsförfattare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa med flyt
Du kan läsa upp ditt textstycke så att det är förståeligt för alla vad du säger. Du introducerar texten något.
Du kan läsa upp ditt textstycke på ett sätt så att dina lyssnare lever sig in i vad som händer. Din förklaring gör att man förstår vad texten handlar om.
Du kan läsa upp ditt textstycke med inlevelse på ett sätt som gör att det är lätt och intressant att följa med. Din introduktion till texten gör att man förstår varför du valt ditt textstycke och underlättar förståelsen av den.
Du kan läsa upp ditt textstycke på ett engagerat sätt som fångar dina läsare och ger rätt ton åt avsnittet. Ditt avsnitt känns välvalt och tydligt motiverat av din förklaring.
Kombinera text och annan estetik
Din presentation innehåller olika typer av media (bilder, text, din egen röst, en film, exempelvis) och de handlar alla om samma författare.
Din presentation innehåller olika typer av media och det framgår att du har valt hur den ska se ut med tanke på din författare. Medierna samspelar något.
Din presentation innehåller en vald blandning av media som underlättar förståelsen av den. Din presentation präglas estetiskt av den författare du har valt att presentera.
Din presentation innehåller en väl vald kombination av olika media. Blandningen underlättar förståelsen av den och skapar intresse. Du har gjort goda estetiska val så att din presentation hänger ihop med din författare.
Söka, välja ut och sammanställa
Du har valt ut och gjort sammanställning från en antal källor. När du beskriver vad du har lärt dig använder du dig av egna beskrivningar blandat med typiska författarbegrepp.
Du har valt ut och gjort en sammanställning av ett antal motiverade källor. Din sammanställning visar prov på egna formuleringar och ämnes-specifika ord.
Du har valt och valt bort information ur ett antal väl motiverade källor. Din sammanställning visar att du kan ta in ämnes-specifika ord i dina egna formuleringar.
Du har valt ut, valt bort och sammanställt information ifrån väl motiverade källor. Din sammanställning visar prov på ämnes-specifikt språk, egna formuleringar och god struktur.
Muntliga framställningar
Du visar att du kan genomföra en enkel muntlig redovisning. Man förstår din inledning, du har en huvuddel och det märks när det tar slut.
Du visar att du kan genomföra en i huvudsak fungerande muntlig redovisning. Den har en tydlig inledning, en huvuddel och avslutas. Det märks att du har tänkt på dina mottagare.
Du visar att du kan genomföra en relativt välfungerande muntlig redogörelse. Du har en vald inledning och avslutning och de övriga delarna hänger ihop väl. Det märks att du har tänkt på vem dina mottagare är,
Du visar att du kan genomföra en välfungerande muntlig redogörelse med fångande inledning och en god avrundning. Dina övriga delar kommer i en väl vald ordning, och presentationen är anpassad efter dina mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: