Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KÄLLKRITIK

Skapad 2018-02-25 17:30 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lärs. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Samhällsorienterande ämnen Svenska
Hur är man källkritisk? hur kan du som elev veta vilka källor som är trovärdiga? Vad är skillnaden mellan information och propaganda? I detta område kommer vi tillsammans titta på hur man är källkritisk och testa våra kunskaper genom att granska källor.

Innehåll

   Förmågor

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. Undervisningen skal dessutom bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om digitala kommunikationsverktyg.

Centralt innehåll

Utveckla din förmåga att:

 • söka och värdera information från olika källor
 • bedöma informationens rimlighet från olika nätsidor

Detta ska vi arbeta med

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Din förmåga om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor genom att:

 • tala och samtala 
 • läsa, förstå och reflektera
 • utvecklar kunskaper och förståelse om digitala kommunikationsverktyg

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i såväl digitala som andra medier. Hur man kan urskilja budskap, avsändare och syfte.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Användning av redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och tjänster av olika slag i samhället. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
  Sv  E 9
 • Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  C 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
  Sv  C 9
 • Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
  Sv  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Eleven medverkar i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
  Tk  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Sv Tk SO
Bedömningsmatris Särskola i So Media och källkritik år 7-9 A

E
C
A
Genomfört
Yrken
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och **bidrar** till resonemang om deras funktion.
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **enkla** resonemang om deras funktion.
Du ger exempel på yrken och verksamheter i samhället och för **välutvecklade** resonemang om deras funktion.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och göra något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **väl utvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: