Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer

Skapad 2018-02-25 19:12 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Nu ska vi lära oss om var de första civilisationerna fanns och vad en högkultur är. Vi förflyttar oss över kontinenterna och tar reda på hur högkulturer växte fram i olika delar av världen under olika tidsperioder. Till slut landar vi antikens Grekland och får lära oss om arvet från grekerna inom områden som idrott, kultur, politik och vetenskap.

Innehåll

Nu ska vi lära oss om var de första civilisationerna fanns och vad en högkultur är. Vi förflyttar oss över kontinenterna och tar reda på hur högkulturer växte fram i olika delar av världen under olika tidsperioder. Till slut landar vi i antikens Grekland och får lära oss om arvet från grekerna inom områden som idrott, kultur, politik och vetenskap.

Vi kommer även titta på olika historiska källor och fördjupa oss i vad de berättar om likheter och skillnader i hur människor levde i olika kulturer.

Arbetssätt

Vi kommer varva gemensamma genomgångar med film och enskilda studier. Det blir instuderingsfrågor, ordlistor och granskning/analys av äldre lagtexter liksom bearbetning av lärobokens texter på olika sätt. Det blir många spännande diskussioner och resonemang kring högkulturerna och människorna som bodde där. Vi avslutar arbetsområdet med ett kunskapstest.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper inom arbetsområdet samt ditt sätt att deltaga i våra gemensamma diskussioner. Din förmåga att jämföra olika högkulturer blir central och är en viktig del av bedömningen.

Bedömningen sker löpande under lektionstid samt vid avslutande kunskapstest.

Kunskapskrav

 • Du ska ha kunskap om människans ursprung och om hur människor levde som nomader.
 • Du ska kunna beskriva vad en högkultur är, var de uppstod och veta varför de uppstod där de gjorde.
 • Du ska kunna markera ut de fyra tidiga flodkulturerna och berätta vad som kännetecknar dem.
 • Du ska veta vad en palatskultur är och känna till var de mykenska och minoiska högkulturerna fanns.
 • Du ska kunna placera in det antika Grekland samt romarriket på en tidslinje samt, på ett enkelt sätt, redogöra för deras historia.
 • Du ska kunna beskriva det antika Greklands samt romarrikets betydelse för vår tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: