Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan som källa och namngeografi

Skapad 2018-02-26 06:09 i Gottsundaskolan Uppsala
En LPP som beskriver ämnesområdet kartkunskap och gradnät i årskurs 7.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under detta moment kommer du att få repetera dina kunskaper kring kartan, hur du kan använda den som källa samt dina kunskaper om namngeografi.

Innehåll

Följande punkter kommer vi att fokusera på:

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, ex.satellitbilder.

Momentet kommer att examineras genom:

Skriftliga prov samt aktivt deltagande och arbete under lektionerna, se till att vara aktiv från början .

Momentet pågår v. 11-13.
  

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser till detta.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser till detta.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser till detta.
2.utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat,vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat,vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen..
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat,vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen..
3.göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker,
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier kan använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier kan använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visat det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visat det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visat det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
4.värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för väutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: