Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un viaje - en resa

Skapad 2018-02-26 08:45 i Ytterbyskolan Kungälv
Arbetsområde Förberedelse för en kortare resa. Använda futurum och berätta vad man SKA packa och SKA köpa inför resan Introduktion av Futurum och några matvaror
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vas a prepararte para un viaje. Dónde vas a viajar?

Innehåll

Förbered dig för en kort resa

I detta området kommer du att få lära dig att på spanska hur du kan berätta och skriva om hur du/ni  förbereder en kort resa.

Vi kommer att arbeta med ord och fraser om matvaror och inköp, repetera ord för kläder, väder, geografi och reseprylar. Vi kommer att arbeta med tempus-formen futurum, samt repetera presens. 

Det här är punkterna vi jobbar kring:

 •      Vart ni ska åka. 
 •      När ni ska åka. (Våren, hösten, månad?)
 •      Vilka du/ni ska åka med. Beskriv personen till utseendet och personlighet.
 •      Beskriv er valda plats med geografiord (stad, berg, norr, söder mm.) 
 •      Hur ni ska åka dit. (buss, tåg, flyg mm) Hur lång tid tar resan?
 •      Vad det är för väder där. (klimat, temperatur, regn, snö etc.)
 •      Vad ni ska göra där. (cykla, gå på spa, shoppa mm)
 •      Vad ni ska köpa med er till resan.
 •      Vilka viktiga saker ni måste ta med er.
 •      Övrig valfri information om platsen eller resan.

 

Uppgiften är både en gemensam och individuell uppgift. Såhär ser uppgiften ut:

 1. Skriva text. Ni skriver i er grupp i ett gemensamt dokument en text som svarar på frågorna ovan. Ni lämnar in på classroom.
 2. Kamratrespons. Ni kommer bli tilldelad en text från en annan grupp. Ni korrekturläser och rättar samt kommer med synpunkter. Lämna tillbaka texten. 
 3. Korrigering av text. Ni ändrar i er text utifrån den respons ni fått. 
 4. Muntlig presentation. Ni kommer att förbereda en muntlig presentation i google presentationer bilder och (om man behöver) några få stödord. Ni kommer sedan hålla presentationen i klassen.
 5. Individuell uppgift. Under en lektion kommer ni få skriva en individuell text där ni skriver om er resa utifrån några frågor. 

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven:

 

 • Förmåga att utrycka sig i skrift
 • Förmåga att uttrycka sig muntligt
 • Förmåga att förbättra framställningar
 • Förmåga att bearbeta och använda sig av relevant material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Un viaje

Gemensam text och presentation

Använda material
 • M1  A 9
Exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller används inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften).
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften).
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften).
Redovisa muntligt
 • M1  A 9
I redovisningen läses orden och meningarna innantill en hel del uttal är fel och det är svårt att förstå innehållet.
Redovisningen är kort och en del läses innantill. Ord och meningar uttalas till stor del förståeligt.
Redovisningen är till stor del tydlig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bara stödord och bilder.
Redovisningen är tydlig och fyllig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bilder och få stödord.

Kamratrespons och förbättra sin text

Förbättra text
 • M1  A 9
Efter respons ändras inget i texten.
Efter respons rättas och ändras något fel självständigt.
Efter respons rättas flera fel självständigt och någon mening utvecklas.
Efter respons rättas fel självständigt och meningar utvecklas vid behov.

Individuell uppgift

Skriva
 • M1  A 9
Texten om din resa innehåller en del ord ifrån kapitlet men hänger inte ihop i förståeliga meningar.
Texten om din resa är kort men innehåller en del ord och fraser i området. Futurum används.
Texten har med ord och meningar ifrån alla delarna i uppgiften. Grammatik och verbformer används i stort riktigt i både presens och futurum.
Texten är fyllig och sammanhängande med innehåll ifrån alla delarna i uppgiften. Texten är tydlig och till större del korrekt med både presens och futurum.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: