Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal åk 7 VT-18

Skapad 2018-02-26 10:26 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
Samtala är något som ni gör dagligen, både i skolan och på fritiden. På lektioner i skolan har samtal ofta en lärande funktion. Hur för man egentligen ett bra lärande samtal?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med s. 188-195 i Spegla språket. Utifrån det kapitlet kommer ni att var reflektera själv och tillsammans med andra kring :

- Vad som är viktigt när man kommunicerar

- Hur samtal på fritiden och i skolan skiljer sig åt

- Vad din roll i samtal brukar vara

- Varför det är viktigt att lyssna och visa att man lyssnar vid samtal

- Hur man avslutar och sammanfattar ett lärande samtal

 

Ni kommer också få göra ett par samtalsövningar i grupp utifrån rubriker och bilder.

 

Momentet kommer att avslutas med att ni enskilt ska förbereda en presentation av en text som ni tilldelas. Presentationen ska ligga till grund för ett samtal som ni ska leda i en liten grupp. Samtalet kommer att bedömas.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Samtal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: