Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Vikingatid till Vasatid

Skapad 2018-02-26 15:09 i Björneborgs skola Kristinehamn
Du ska få lära dig om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under Vikingatid, Medeltid och Vasatid.
Grundskola 4 – 5 Historia Geografi Religionskunskap
Från Vikingatid till Vasatid Du ska få lära dig om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor från ca 800 e. Kr - 1550 talet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

- Dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och några historiska gestalter.

- Din förmåga att föra resonemang om samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under Vikingatid, Medeltid och Vasatid.

- Din förmåga att visa och resonera kring om hur vi idag har påverkats av saker som hände då.

Hur ska det bedömas?

- Genom att se hur aktiv du är på lektionerna.

- Genom att läraren tittar på dina färdiga arbeten och redovisningar.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning:

Du ska få lära dig om Sveriges och Nordens geografi, människors levnadsvillkor och samhällsförändringar under Vikingatid, Medeltid och Vasatid, samt om förändringen från asatro till kristendom i Norden.

Arbetsformer:

- Läsa och skriva faktatexter

- Se på tv program

- Resonera och diskutera i grupp

- Skapa egna bilder

- Träna namngeografi via dator

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: