Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The movie- Talking and writing

Skapad 2018-02-26 15:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska
Ladies and gents! Under a period of time (5-6 weeks), you will work with a theme called “The movie”.

Innehåll

Ladies and gents!

Under a period of time (5-6 weeks), you will work with a theme called “The movie”.

Here are the instructions:

Choose a movie. Be careful with that! Why? Because you will work with the same movie under a period of time. It is not that funny or good to change the movie in the middle of the writing process.

Remember: You have already seen the movie!!

 Do you have a title? It can be anything: romance, comedy, action…

Your work will have two parts: the writing part and the presentation. As you can guess, you will write about the movie and then you will present your movie for your teacher and colleagues. That’s something that we call in Swedish for “den muntliga förmågan” and “den skriftliga förmågan”.

Above you will find the instructions. Let us begin:

Film Facts:

 1. Title of film
 2. Year film was produced
 3. Nationality
 4. Names of the actors
 5. Name of director

 

Genre:

 1. What main genre does the film fall under? - romantic, historical, detective, thriller, adventure, horror, and science fiction.
 2. What sub-grouping does the film fall under? - action, comedy, tragedy, war.

 

Setting:

 1. Setting is a description of where and when the story takes place.
  Does it take place in the present, the past, or the future?
 2. What aspects of setting are we made aware of? - Geography, weather conditions, physical environment, time of day.
 3. Where are we in the opening scene?

 

Plot and structure:

 1. What are the most important sequences?
 2. How is the plot structured?
 3. Are there several plots running parallel?
 4. How is suspense built up?

 

Characterization:

Characterization deals with how the characters are described.

1.      through dialogue?

2.      by the way they speak?

3.      physical appearance? thoughts and feelings?

4.      interaction - the way they act towards other characters?

5.      What qualities stand out?

6.      Are the characters believable?

 

Conclusion:

1.      Would you recommend this movie to someone else?

2.      To whom?

 

3.      It may be useful to recapitulate, succinctly, the most important points of yourtext, in order to justify your recommendations.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska 7-9

Skriva engelska

Eleven ska kunna skriva texter i olika genrer. Eleven ska också kunna göra förbättringar av sina egna texter. I interaktion med andra ska eleven kunna göra sig förstådd och i någon grad anpassa till syfte, mottagare och situation. Eleven ska också i någon mån hitta strategier som löser problem och förbättrar sin produktion.
F
E
C
A
Skriftliga framställningar
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning till syfte, mottagare och smamanhang
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
Du behöver träna mer på att anpassa din text efter syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig med viss flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättringar av den egna produktionen
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

En
Engelska- muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: