Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott o hälsa vt.18 åk.4

Skapad 2018-02-26 19:40 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Tabata CrossFit Lekar Orientering Friidrott Innebandy

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi fortsätter med tabata och crossfit, vi använder oss av dessa övningar och upplägg i den övriga skoldagen.

Studiebesök på CrossFit lokalen, onsdagen den 28/4, vi provar på och Nils kör ett pass med oss!

Lekar på fredagar, vi tränar på samarbeta, att ge o ta, förlora o vinna, följa regler, ta hänsyn, låta alla vara med på sina villkor, målet är att vi går hem från skolan med ett leende på läpparna, få en bra start på helgen!

Orientering i maj månad, orienteringsfriluftsdag den 30/5 (åk.4-6)

Innebandyturnering: 2/3, 20/4 och 18/5 (åk 4)

Friidrott, juni vecka, friidrottsfriluftsdag den 12/6 (F-klass-åk.6)

Vad ska jag som elev utveckla?

*utveckla goda levnadsvanor samt att du får kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande .

*utveckla intresse för att vara fysiskt aktiv

*lära sig att delta och ta ansvar för sitt och andras välbefinnande

*anpassa sina rörelser i de olika programmen, koordination, balans o styrka

*träna hjärnan. Din hjärna utvecklas hela livet, för inlärning ska fungera måste det finnas tillräckligt med nervceller. Genom enkla övningar och rörelser kan du skapa nya kopplingar i hjärnan som eder till att du får ett bättre minne och att koncentrationen ökar i skolarbetet. Teori och rörelse går hand i hand!

*känna till regler och rutiner för idrottshallen  och omklädningsrummet

*utveckla intresse för att vara ute i naturen

*lära sig att orientera i kända miljöer med hjälp av kartor

*känna till allemannsrätten

 

Hur ska vi arbeta?

Högintensiv träning: CrossFit och Tabata

Lekar: Boll-lekar, sammarbetslekar.

Orientering: Vi gör enkla banor som alla kan lyckas i, förstå kartor och dess tecken, kompassen och förstå norr, söder, väst o öst.Vi tar hjälp av  den lokala orienteringsklubben för öka intresset för sporten orientering.

Innebandy: Det finns ett gemensamt intresse för innebandy i klassen, det spelas både på rasterna och innan vi kör den högintensiva träningen på morgonen. Detta gör att vi tillsammans kan  bygga vidare med detta intresse och det gör vi att har tre stycken turneringar under vt.18. De elever som inte har intresse att vara med i de spelande lagen får andra uppgifter som hör till en turnering, exempelvis tävlingsledning, sekreteriatet, coacher m.m

Friidrott: Vi tränar starter för kortlopp, hur vi springer på en löparbana, vi hoppar både höjd-och längdhopp och stöta kula.

Tre friluftsdagar under vt.18: Vinter, orientering och friidrott

Bedömning , detta kommer att bedömas:

*din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten

*din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter

*din förmåga att delta ,byta om och sköta din hygien

*din förmåga att ha rätt nivå på träningen så att du mår bra och är stolt över din insats.

*din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

*din förmåga att var ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (tex.väder)

*din förmåga att orientera

*din förmåga att delta på friluftsdagarna och visa hänsynstagande vid natur-och utomhusaktiviteter

*din förmåga att resonera om hur den högintensiva träningen påverkar din hälsa och ditt skolarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Kunskapskrav: Idrott och hälsa, år 4-6

Idrott och hälsa

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Har arbetat med
Har förväntade kunskaper för år 4
Har förväntade kunskaper för år 5
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: