👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden, åk 4, Lackarebäcksskolan VT-18

Skapad 2018-02-27 09:45 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Fysik
Inom Astronomi lär vi oss om vårt solsystem: solen, Jorden och planeterna. Vi arbetar med himlakropparnas rörelse som förklarar varför vi får dag, natt och årstider. Vi avslutar med ett större läxförhör i v. 17. Vi läser tillsammans, ser på film och diskuterar.

Innehåll

Syfte 

Syftet med detta arbetsområde är att ni ska lära er att använda fysikens ord, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker och ting fungerar i rymden. Ni ska även kunna hitta trovärdig information om rymden på internet och använda er av detta i inlämningsuppgifter och i diskussioner

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vi kommer att lära oss:

 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Om människan i rymden och satelliter.
 • Ett fördjupningsområde som har med rymden att göra.
 • Ord för att prata om rymden.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att arbeta med läromedlet "Boken om fysik". Både genom text, instuderingsfrågor och genomgångar. 
 • Se på filmer om rymden
 • Grupparbete där ni fördjupar er om ett ämne inom temat "rymden".
 • Praktiska exempel för att lättare kunna förstå hur fenomen i rymden fungerar

Så här kommer vi att bedöma dina kunskaper

Ni kommer att få möjlighet att visa vad ni kan genom inlämningsuppgifter, grupparbete, ett prov, samt genom att vara aktiv under lektionerna.

När arbetet är klart ska du bland annat kunna göra följande:

 • Beskriva himlakroppars rörelse i förhållande till varandra.
 • Förklara hur dag, natt, månader, år och årstider fungerar
 • Beskriva hur människan färdas i rymden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6