Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt år 1

Skapad 2018-02-27 11:43 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska innebär att kunna läsa, skriva, tala och lyssna. Det ska vi träna på under terminen på olika roliga sätt.

Innehåll

Till dig som elev:

Konkreta mål:

 • du ska utveckla din förmåga att läsa en elevnära text
 • du ska utveckla din förmåga att skriva olika slags texter (beskrivande och berättande)
 • du ska utveckla din förmåga att använda liten och stor bokstav, punkt samt kunna stava de ord du ofta använder
 • du ska utveckla din förmåga att aktivt lyssna och samtal vid textsamtal

 

Arbetssätt

 • lästräning enskilt och i par
 • ASL - att skriva sig till läsning genom dator/iPad
 • lässtrategier för läsning av beskrivande texter
 • skriva beskrivande texter med hjälp av tankekarta
 • skriva berättande texter med hjälp av stödmall
 • skriva texter för hand, Word eller app i iPad
 • arbete med språkets struktur: liten och stor bokstav, punkt, stavningsregler
 • högläsning med textsamtal
 • feedback
 • enskilt arbete, pararbete, helklass
 • modellering

 

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • läsa elevnära texter genom att lyssna när du läser olika slags texter
 • använda olika slags lässtrategier för att förstå en text genom att samtala om texter du läser
 • använda olika slags stödmallar för att skriva beskrivande och berättande texter genom att kolla dina skrivna texter
 • använda språkets strukturer genom att läsa dina texter
 • aktivt delta vid textsamtal

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: