Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro och liv i Sverige och världen

Skapad 2018-02-27 11:47 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi tittar närmre på hur det ser ut detta med tro i samhället idag? Hur ser det ut i Sverige och hur ser det ut i världen? Vad av olika tro märker vi och vad märker vi inte? Hur kommer det sig att vi ibland tänker så olika, men ibland så lika?

Innehåll

Detta ska vi göra:
Varför ska vi ha ämnet religion i skolan? Enskilt, formulera i grupp, omröstning. Vi kommer tillsammans på de tre bästa argumenten för ämnet.

Vilka spår av finns tro i vårt samhälle idag? Vi undersöker tidningar, tvtablåer, radiotablåer, området vi bor på, våra tankar. Vi diskuterar och försöker sortera och gruppera. Vi jämför med historien och vi jämför med andra platser i världen.

Privatreligiositet, sekulära livsåskådningar ex humanism, nyreligiositet. Vi går igenom vad det är och lär oss om detta.

Religion och politik - aktuella konflikter och religionens roll. Utan religioner skulle vi inte ha några konflikter, säger vissa, är det så? Vi tittar på några konflikter i världen och försöker ta reda på vilken roll religionen har i dem.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen: religionsfrihet, sexualitet, jämställdhet.

Humanism och ateism.

Hur livsfrågor märks i musik, TV, böcker, på film mm.

Film:
Mellan himmel och jord: Varför finns religion?

Redovisning:
Delaktighet i diskussioner och gruppuppgifter
Inlämning av uppgifter
Läxförhör

Uppgifter

 • När olika tro och tradition tycker olika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9

Matriser

Re
Tro och liv - lärandematris

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra en religioner med en annan livsåskådning
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Du berättar om en likhet och en skillnad och förklarar dem. enkelt
Du berättar om ett par likheter och skillnader och förklarar dem. De handlar om två olika sorter skillnader och likheter t ex tro, liv, handlingar, traditioner. utvecklat
Du berättar om flera likheter och skillnader av olika sort, både vad det gäller tro, liv, handlingar, traditioner och förklarar dem. Du berättar också om likheter i skillnaderna. (mer komplext) välutvecklat
Hur religion och samhälle påverkar varandra
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Du ger ett exempel på hur en viss tro påverkar vårt land i någon fråga eller ett exempel på hur samhället påverkat tron i en viss fråga. Du förklarar ditt exempel. enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du ger ett exempel på hur en viss tro påverkar vårt land i någon fråga och ett exempel på hur samhället påverkat tron i en viss fråga. Du förklarar dina exempel. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du ger flera exempel på hur en viss tro påverkar vårt land i någon fråga och flera exempel på hur samhället påverkat tron i en viss fråga. Du förklarar dina exempel. välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Att skriva om konflikter och möjligheter i samhällen där olika tro och uppfattning möter varandra
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
De presenterar det du valt så andra förstår om de får ställa någon fråga också. Du skriver om någon åsikt i ämnet och förklarar den eller skriver fler åsikter utan djupare förklaring. Du för fram ett förslag på hur man skulle kunna göra för att leva tillsammans trots olika åsikter. enkelt
Du presenterar det du valt att skriva om så andra förstår ungefär vad det handlar om. Du skriver om några olika åsikter och varför dom tycker som dom gör. Du för fram flera förslag på hur man skulle kunna göra för att leva tillsammans trots olika åsikter och tro. utvecklat
Du presenterar det du valt att skriva om så andra lätt förstår vad det handlar om. Du skriver om flera olika åsikter ur olika perspektiv och om vad deras åsikter grundar sig på. Du visar problemet och för fram flera förslag på hur man skulle kunna göra för att leva tillsammans trots olika åsikter och tro. välutvecklat
Hitta källor och avgöra om och hur man kan använda dem
Söka information och kritiskt granska den
Du hittar två källor till ämnet och hämtar fakta till ämnet du skriver om ur dem. Du visar att du är medveten om någon av dessa punkter: 1.vilken typ av källa det är 2.vem som skrivit 3.när den skrevs 4.syftet med källan 5.om källan styrks av andra i huvudsak fungerande, enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du hittar minst tre källor till ämnet hämtar fakta till ämnet du skriver om ur minst tre av dem. Du visar att du är medveten om några av dessa punkter: 1.vilken typ av källa det är 2.vem som skrivit 3.när den skrevs 4.syftet med källan 5.om källan styrks av andra relativt väl fungerande, utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du hittar många olika källor till ämnet och hämtar fakta till ämnet du skriver om ur de som är användbara och verkar trovärdiga. Du visar att du är medveten om alla dessa punkter: 1.vilken typ av källa det är 2.vem som skrivit 3.när den skrevs 4.syftet med källan 5. om källan styrks av andra väl fungerande, välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: