Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral vt 2018

Skapad 2018-02-27 11:59 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 Religionskunskap
Etik och moral handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Vi ska i detta moment prata om hur människor under olika tider och i olika kulturer har uppfattat och diskuterat begreppen rätt och fel.

Innehåll

Arbetssätt / metod:

Du kommer att:
 
- I grupp diskutera och fundera på olika etiska och moraliska frågeställningar.
- Läsa texter om etik och moral.
- Höra på genomgångar och se filmer.
- Göra en dramatisering av ett moraliskt och etiskt dilemma eller problem.
- Skriva en text om ett moraliskt och etiskt problem.
 
 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:
 
- Om du är aktiv under lektionerna och deltar i samtal, tar egna initiativ och arbetar självständigt.
- Dramatiseringen.
- Din eget skrivna text om ett etiskt och moraliskt problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Etik och moral

Religionskunskap

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Moraliska frågor
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
 • Re  4-6
Du gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: