👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation och debatt vt 18 åk 8

Skapad 2018-02-27 14:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Under ett par veckor ska vi jobba med debatt. Eleverna ska själva planera sina lektioner och även åka till stadsbiblioteket. I detta moment ska vi även träna på informationssökning och källkritik.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Tidigare har du fått skriva en argumenterande text. Nu ska vi fortsätta att jobba med argumentation, men muntligt. Du kommer dels att få förbereda en presentation där du är för en sak, dels föra en debatt där du ska försöka övertyga dina åhörare att dina argument är tyngst.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- kunna kommunicera i tal

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisningens innehåll

-Titta på ett avsnitt av "Tala ut" som handlar om argumentation
-Muntliga övningar
-Genomgång av att hålla en debatt/ muntlig presentation
-Enskilt arbete där du förbereder ditt tal och debatt

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Argumenterande tal

E
C
A
Genomförande
Du hade inte förberett dig tillräckligt, vilket märktes då du knappt tittade upp utan läste i stort sett innantill.
Du var förberedd och vände dig till flera lyssnare vid flera tillfällen. Du anpassade till viss del röst, gester och ansiktsuttryck till textens syfte och mottagare.
Du var väl förberedd och hade genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna. Du anpassade effektivt och medvetet röst, gester och ansiktsuttryck till textens syfte och mottagare.
Åsikter/ argument
Åsikten är presenterad och argument stöder åsikten.
Åsikten är tydligt presenterad och du har flera argument som stöder åsikten. Du tar till viss del av ethos, logos och pathos för att övertyga..
Åsikten är tydligt presenterad och du har flera och tydliga argument som stöder din åsikt. Du tar hjälp av ethos, logos och pathos för att övertyga lyssnarna.
Struktur
Det fanns ingen tydlig inledning eller avslutning.
Det fanns en tydlig inledning där tesen presenterades och ett tydligt avslut.
Det fanns en mycket tydlig inledning och avslutning där lyssnaren hela tiden försökte bli övertygad.

Sv
Debatt

E
C
A
Förberedelse
Du har inte förberett dig särskilt väl och var osäker på vad du skulle säga och göra.
Du hade förberett dig relativt väl, men din tveksamhet kring vad du skulle säga och göra lyste igenom vissa tillfällen.
Du hade förberett dig väldigt väl och var säker på vad du skulle säga och göra.
Genomförande
Du var inte särskilt engagerad vilket syntes i ditt kroppsspråk och märktes i hur du talade och även för att du läste dina argument innantill. Vissa personangrepp förekom.
Du var relativt engagerad, men bör tänka på att ha ett tydligare kroppsspråk. Du talade tydligt, men kunde formulerat dig mer anpassat till syfte och mottagare vid vissa tillfällen.
Du var engagerad, vilket syntes både i ditt kroppsspråk men även hur du formulerade dig och anpassade dig till syfte och mottagare.
Åsikter/argument
Din åsikt var inte helt tydligt och du hade inte tillräckligt med argument.
Din åsikt var tydlig, men du kunde haft fler argument som stärktes med exempel.
Din åsikt var tydlig för alla. Du hade flera bra argument och exempel. Du var övertygande.
Motargument
Du bemötte inte den andras argument alls eller väldigt lite.
Du bemötte de andras argument på ett relativt väl sätt.
Du bemötte de andras argument på ett skickligt sätt.