Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktionsnätverk och hållbar utveckling

Skapad 2018-02-27 14:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi ska i detta arbetsområde undersöka Lee-jeansens produktionsnätverk och bananens resa från jord till bord samt diskutera hållbar utveckling. Utifrån detta ska vi resonera kring konsekvenser av olika val samt möjliga lösningar på olika problem. Arbetet avslutas med en skrivuppgift.

Innehåll

Vad?
Vi ska undersöka produktionsnätverket för Lee-jeansen och bananen genom att ta reda på vart, hur och av vem de producerastransporteras och konsumeras. Vi ska även resonera hållbara utveckling utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi ska titta på konsekvenser av olika val samt möjliga lösningar på olika problem sett till människa, samhälle och natur.

Hur?
- Föreläsningar (powerpoint) 
- Diskutera i par, grupper samt helklass
- Läsa i läroboken ”Geografi utkik”
- Skriva och resonera - övning samt avslutande uppgift

 

Slutuppgift (bedömningsuppgift)
Din uppgift är att tillverka en tröja som är globalt hållbar. I tillverkningen av din tröja ska tre länder vara delaktiga på något sätt. Det kan vara allt ifrån utvinning av råvaror, tillverkning av delar samt själva framställningen av tröjan. Under hela tröjans tillverkning ska du ta hänsyn till de globala hållbarhetsmålen som finns. Utifrån dessa ska du resonera kring varför det val som du gör är det som medför minst konsekvenser för människa, samhälle och natur. 

Tröjan kan tillverkas av vilket material du vill och hur du vill. Det viktiga är att du tar reda på:

- Hur arbetsvillkoren ser ut i de länder som du väljer

- Hur miljön påverkas av de olika transportmedel/framställningar av material som du väljer

- Hur företagen resonerar kring val av tillverkningsplats
Det är också viktigt att du visar tydligt att du känner till fördelar och nackdelar med de olika valen ovan. 

Redovisning av tröjans tillverkning sker i skriven text. 

 

Uppgifter

 • Slutuppgift: Min hållbara tröja

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Bedömning i geografi

-------------------->
-------------------->
-------------------->
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: