Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Year 9 in the Spring Term

Skapad 2018-02-27 17:58 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Engelska
Nu återstår endast en termin av din grundskoletid. Under den här terminen kommer vi att fortsätta arbeta med de olika förmågorna som ingår i engelskämnet. Detta är några teman som vi kommer att arbeta med: English-speaking countries, Love, Crime and Punishment. I april kommer du att göra de tre återstående nationella proven nämligen reading, listening (vid ett och samma tillfälle med en rast mellan provdelarna) och writing.

Innehåll

Syfte

I detta arbetsområde kommer du att utveckla förmågan att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Innehåll

Du kommer att arbeta med:

 • talad engelska i form av hörövningar, intervjuer, nyhetsprogram, korta filmklipp och film
 • läsning av olika slags texter t ex faktatexter (även i digital form), reportage, dikter, brev, nyhetsartiklar och utdrag ur skönlitteratur
 • samtal i par, liten grupp och debatt
 • kortskrivningar om något du hört, läst eller upplevt; reflektioner, argumenterande text och berättande text
 • fakta om ett engelskspråkigt land från olika källor och använda presentationsverktyg för att redovisa ditt arbete i halvklass.
 • grammatiska strukturer 
 • strategier och anpassning av språket ingår i ovanstående punkter

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att få formativ bedömning, det vill säga tips på vad du behöver utveckla i t ex ditt skriftspråk. Bedömningen i förmågorna lyssna, tala och skriva bedöms i det  nationella provet. Proven genomförs tisdag 9/4 Part B1 and B2  (reading and listening) och torsdag 11/4 Part C Writing.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: