👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - Ett skrivprojekt åk 5

Skapad 2018-02-27 21:29 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
LPP-mall framtagen för Järnåkraskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, till exempel fängslande inledning, person- och miljöbeskrivningar.Utöver det så kommer du att få träna på att ge feedback (respons) till klasskamrater.

Innehåll

 

Syftet med skrivprojektet Ön, är att eleverna får träna på berättelsens olika delar och steg-för-steg bygga upp en trovärdig och läsvärd historia.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att jobba under Ht 2018. 

 

Begreppslista: 

Personbeskrivning, miljöbeskrivning och dramaturgi och kronologisk ordning

Bedömning: Genom att jobba parvis och ger varandra destruktiv feedback genom respons mallen så bedömer de varandra

 

CENTRALT INNEHÅLL:

  •  Sv  4-6Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  •  Sv  4-6Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  •  Sv  4-6Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
  •  Sv  4-6Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  •  Sv  4-6Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

 

Matriser

Sv
Svenska: ATT SKRIVA EGNA BERÄTTELSER

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • Sv  4-6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Exempel: Du kan även stava ord som inte stavas som de låter t.ex. sju, skjorta och djungel. Du kan använda talstreck och nytt stycke när du skriver.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Exempel: Du kan stava i stort sett alla ord rätt. Du kan använda kommatecken och kolon.
Formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. De berättande texter eleven skriver har utvecklad handling. Exempel: Du kan skriva texter som har en röd tråd samt med inledning, handling och avslutning. Du skriver i samma tempus genom berättelsen. Din text kan innehålla såväl dialog som berättande avsnitt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. De berättande texter eleven skriver har välutvecklad handling. Exempel: Du kan skriva texter med röd tråd, tydlig inledning, handling och avslutning och som dessutom väcker intresse och engagemang hos läsaren.