Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5 Good Luck kap. 10,12,14

Skapad 2018-02-28 07:24 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 5 Engelska
Under detta arbetsområde bekantar vi oss med vardagsnära kommunikation, ord och fraser som har med tid. Vi kommer att fortsätta utveckla förmågor som att tala, lyssna, läsa och skriva engelska i olika situationer och för olika syften.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

I de här kapitlen får du lära dig:
* klockan
* imperfekt av några oregelbundna verb
* adjektivkomparation med ändelser
*
vissa tidsuttryck

Undervisning/arbetssätt

Läsa engelska texter.
Lyssna på engelska.
Tala engelska.
Skriva engelska texter.
Sånger.
Drama/dialoger.
Arbeta med uppgifter i workbook.

Kommer att bedöma/dokumentation

Din förmåga att förstå tydlig talad engelska. Flyt i läsningen och förståelse.
Din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter vi arbetar med.
Din förmåga att kommunicera i tal.
Din förmåga att formulera dig i muntliga och skriftliga framställningar.


Det bedöms genom:
Observationer och iakttagelser fortlöpande under lektionerna.
Muntliga och skriftliga redovisningar.
Muntliga och skriftliga läxförhör.
Test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska årskurs 5 Good Luck kap. 9-12

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
LÄSA
Du behöver stöd för att förstå innehållet i en enkel elevnära engelsk text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i en enkel elevnära engelsk text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i en enkel elevnära engelsk text.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i en enkel elevnära engelsk text.
LYSSNA
Du behöver stöd för att förstå innehållet i tydligt talad enkel engelska om elevära text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska där texten är elevnära.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i tydligt talad engelska där texten är elevnära.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad engelska där texten är elevnära
TALA
Du kan inte hålla en muntlig redovisning.
Du kan spela in dig själv när du håller en muntlig redovinsning
Du håller en muntlig redovisning för en liten grupp. (lärare och eller för en liten grupp)
Du håller en muntlig redovisning för klassen.
Grammatik preteritum av oregelbundna verb.
Du behöver stöd för att använda imperfekt av oregelbundna verb. (lathund)
Du några enstaka imperfekt av oregelbundna verb själv.
Du kan några imperfekt av oregelbundna verb.
Du kan använda imperfekt av oregelbundna verb.
Adjektivkomperation
Du behöver stöd för att komparera adjektiv. (lathund)
Du kan till viss del komparera adjektiv.
Du kan komparera adjektiv.
Du kan med säkerhet komparera adjektiv
Klockan
Du kan berätta/skriva vad klockan är vi hel timme. t.ex. It's ten o'clock
Du kan berätta/skriva vad klockan är med hel och halv timme. t.ex. It's ten o'clock / It's half past ten.
Du kan berätta/skriva vad klockan är med hel och halv timme samt kvart i och kvart över. t.ex. It is ten o'clock / It 's half past ten / It's quarter past ten / It's quarter to ten.
Du kan berätta/skriva vad klockan är. t.ex. It's ten o'clock. It's twenty - five past ten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: