👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Rødgrød med fløde. (VT18)

Skapad 2018-02-28 08:19 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna får bekanta sig med de nordiska språken och våra nationella minoritetsspråk..
Grundskola 8 Svenska

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med de nordiska grannspråken.

Metod

Under vecka 13-18 skall du:

 

Bra länkar att kanske använda i ert arbete:

https://nordeniskolen.org/sv

http://nordiskesprak.net/svenska/om-nordiskasprak/

 http://urplay.se/sok?product_type=program&view=&age=&type=&query=norden

http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=norden

https://svenskaspraket.si.se/skandinaviska-for-nyborjare/  

Talad norska, danska och svenska: https://nordsprak.com/samarbetsprojekt/100-nord/

 

 

 

Uppgifter

 • Individuell reflektionsuppgift.

 • Svenska - Film (grupparbete)

 • Svenska - Film om nordiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska - Språkbruk

Språkbruk

Ej godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska språket
Svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan på ett enkelt sätt reflektera över det svenska språkets historia och speciella kännetecken.
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera över det svenska språkets historia och speciella kännetecken.
Du kan på ett välutvecklat sätt reflektera över det svenska språkets historia och speciella kännetecken.
Nordiska språk
Likheter och skillnader mellan de nordiska språken.
Du beskriver på ett enkelt sätt likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du beskriver på ett utvecklat sätt likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Ord och begrepp på nordiska språk.
Du kan ange några få kännetecknande ord och begrepp för de nordiska språken.
Du kan ange några kännetecknande ord och begrepp för de nordiska språken.
Du kan ange flera kännetecknande ord och begrepp för de nordiska språken.