👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2018-02-28 08:54 i Noltorpsskolan Alingsås
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism.

Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism?

Vad använder vi dem till? är några frågor som vi kommer att söka svar på.

Du kommer framöver att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

Konkreta mål

Det här ska du kunna:

Vad är magnetism

Vad får man magneter ifrån

Vad trodde man förr om den magnetiska kraften?

Hur en kompass fungerar

Magnetiska upptäckter

Elektriska magneter

Magnetiska uppfinningar

 

Viktiga begrepp

magnetism, kraft, järn, kompass, kompassnål, magnetit, norr, jordens inre, nordände, sydände, magnetfält, elektromagnet,magnetröntken

Undervisning

 • genomgångar
 • diskussioner
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • undervisning kring hur man skriver en rapport

 

Beömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är :

 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att kunna resonera om vad som händer om man delar en magnet i två bitar
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism

Nivå 1 Behöver stöd med
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kan redogöra för var man kan hitta magneter i vardagen
Förklara muntligt hur en magnet fungerar
Kan använda utrustning som har behövts för experimenten
Har kännedom om några historiska personer som har en koppling till magnetism.
Kan förklara de begreppsord vi har använt oss om när vi har arbetat med magnetism
Förstår och kan skriva en labbrapport utifrån en undersökning jag har gjort med rätt fackord- Hypotes Experiment Resultat Slutsats