Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära

Skapad 2018-02-28 10:28 i Laröds skola Helsingborg
Färglära Omättade/Mättade Komplementfärger
Grundskola 7 Bild
Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. När vi arbetar med färgläran så lär vi tekniken med att hantera en pensel och att blanda färger . De tränar upp färgseendet då vi jobbar med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk. Vi pratar om de olika färgsystemen som finns och att vi har valt att arbeta utifrån färgcirkeln. Vi går också igenom hur många färger det finns vad en färgblandning är samt om fakta om svart och vitt. Vi går igenom färgcirkelns ordning dvs hur färgerna är placerade. Vi pratar om grundfärgerna, sekundärfärgerna, varma/ kalla färger, nyanser samt färgegenskaper. Vi har även en genomgång med pensel och färgteknik. Ni ska göra en egen färgcirkel och lämna in senast den 21 september 2018. Lycka till Nadia

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Centralt innehåll

Konkritesering av målen:

Färgläran är en av grunderna för att kunna skapa och samtala om bilder. När vi arbetat med färgläran så lär eleverna sig tekniken med att hantera en pensel och att blanda färger . De tränar upp färgseendet då vi jobbar med olika nyanser och färgblandningar. Kunskapen om färg öppnar möjligheter för att sätta ord på färg i bildsamtal och analys . Färgläran ligger som grund för de flesta konstnärliga yrken både inom design och hantverk.

Arbetsätt:

Första lektionen prata vi om färger vid en gemensam genomgång med hjälp av en powerpoint presentation. Vi pratar om de olika färgsystemen som finns och att vi har valt att arbeta utifrån färgcirkeln. Vi går också igenom hur många färger det finns vad en färgblandning är samt om fakta om svart och vitt.

Färgcirkeln

Vi går igenom färgcirkelns ordning dvs hur färgerna är placerade. Vi pratar om grundfärgerna, sekundärfärgerna, varma/ kalla färger, nyanser samt färgegenskaper. Vi har även en genomgång med pensel och färgteknik.

Eleverna gör sedan en egen färgcirkel.

Omättade/Mättade färger

Vi pratar om hur man kan med hjälp av vitt eller vatten göra färgen ljus eller omättad och med hjälp av svart mörka färgen och göra den mättad. Eleverna gör en uppgift där dom skall öva på att dels blanda nyanser, men även att använda penseln och färg på rätt sätt och noggrant färglägga innanför rutan.

Komplementfärger

Momentet startas upp genom en lång genomgång där eleverna lär sig om hur ögar reagerar och ser på färg. Vi gör korta övningar där vi studerar vad som händer när vi tröttar ut syn närven. Vi pratar om hur man praktiskt kan använda sig av kunskapen om komplementfärger tex inom reklam, konst, och även fysiologiska aspekter i vardagen. Vi går igenom vad som händer när man blandar komplementfärger. Eleverna gör en praktisk övning de blandar de olika komplementfärgerna till olika nyanser av brunt .

Extra uppgifter

Collage Eleverna skapar en egen bild genom att klippa, riva eller skära ut former av pappersrester. Sedan limmas bitarna ihop för att skapa en ny bild.

Varma /kalla färger Eleverna gör en linjeteckning. Antingen på fri hand eller genom kalkering. Motivet är fritt. Sedan färgläggs ca 50% av bilden med varma färger dvs övre delen av färgcirkeln. Den andra delen färgläggs med kalla färger dvs nedre delen av färgcirkeln. Här arbetar man efter sin egen förmåga dels med penselföring. Elever med stor kunskap om tekniken kan även arbeta med nyanser.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att hantera tekniker verktyg och material inom området vattenfärg och med verktyget pensel. Vi kommer även att bedöma graden av självständighet tex hur man kan arbeta efter en instruktion eller hur man hanterar materialet ( byter vatten, rengör färg vid behov). Faktakunskaperna är en viktig bit då dom kommer att behöva dessa i framtida uppgifter som analys konsthistoria och i det praktíska arbetet.

Slutredovisning:

Momentet avslutas med ett prov i färglära. Eleverna får ett fakta papper samt sina tre obligatoriska uppgifter att läsa på.

Arbetet skall scannas eller fotas av för att sedan läggas in i elevens digitala portfolio i UNIKUM.

Tid

Ca 2 månader.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Färglära år 7: Färgcirkel, Omättade/mättade färger, Komplementfärger,

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Bildframställning
Teknik, verktyg: Pensel
Eleven kan inte använda penseln på ett i **huvudsak fungerande** sätt och **prövar** då hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda penseln på ett i **huvudsak fungerande** sätt och **prövar** då hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda penseln på ett **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och **prövar och omprövar** hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda penseln på ett**väl fungerande, varierat och idérikt sätt** och **prövar och omprövar** då **systematiskt** hur dessa tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildframställning
Material: Blockfärger
Eleven kan inte använda materialet blockfärger på ett i **huvudsak fungerande** sätt och **prövar** då hur materialet och olika tekniker för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda materialet blockfärger på ett i **huvudsak fungerande** sätt och **prövar** då hur materialet och olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda materialet blockfärger på ett i **relativt väl** fungerande och **varierat** sätt och **prövar och omprövar** då hur materialet och olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda materialet blockfärger på ett i **väl fungerande, varierat och idérikt sätt** och **prövar och omprövar** då **systematiskt** då hur materialet och olika tekniker kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildframställning
Färgblandning
Eleven kan inte kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett i **huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kombinerar, former, färger och bildkompositioner på ett **väl** fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Graden av självständighet
Eleven har svårt att **bidra under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ** som leder framåt.
Eleven **bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ** som leder framåt.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning** leder framåt.
Eleven **formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ** som leder framåt.
Redskap för bildframställning
redovisning i unikum
Eleven har svårt att ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge **enkla** omdömen om arbetsprocessen och visar då på **enkla** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på **förhållandevis komplexa** samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på **komplexa samband** mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: