👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma chambre ht 2019

Skapad 2018-02-28 11:30 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi lär oss att beskriva våra rum/drömrum.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Det är viktigt att kunna beskriva dels var saker finns, dels hur de ser ut. I det här området lär vi oss det genom att beskriva våra rum/drömrum och tränar därmed på att formulera oss i skrift.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.

Formulera sig i skrift.

Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna.

Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

Genom att göra en skriftlig beskrivning av ett rum, där du berättar var olika möbler står och hur de ser ut,samt vad du gör på ditt rum, visar du att du kan formulera dig skriftligt på ett tydligt sätt, så att läsarna förstår din text.

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och tolka innehållet i de olika texter vi läser.

Jag kommer att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, i de skriftliga uppgifterna och i slutuppgiften där du beskriver ett rum.

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda språkliga strategier, när du läser texter och när du gör olika skriftliga uppgifter.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Undervisningsmaterial finns på google classroom "arbetsområde 1 Ma chambre".

Vi arbetar med kapitel 16 i läroboken Allez hop! 7. Texten handlar om hur man beskriver sitt rum. Vi jobbar även med andra texter, t ex kapitel 4 i Chez nous 2, för att utöka vårt ordförråd inom ämnesområdet.

Vi går igenom prepositioner, ord som talar om var något finns (över, under, framför, på, i) och  tränar på att berätta var olika saker finns, för att kunna beskriva ett rum.

Vi fortsätter att träna på hur franska verb böjs i presens (nutid) och lär oss några tidsord, så att vi ska kunna bilda meningar och berätta när och vad vi gör på rummet.

Vi går igenom adjektiv, ord som beskriver saker (stor, fyrkantig, röd, mjuk), och tränar på att beskriva saker.

Slutuppgiften är att du ska kunna beskriva ett rum skriftligt, dels hur rummet ser ut, samt vad du gör på ditt rum. Här visar du att du kan använda det vi har gått igenom (möbler, prepositioner, adjektiv (färger, former, material) och verb i nutid och tidsord) och bilda begripliga meningar.

Du beskriver hur ditt rum/drömrum ser ut och vad du brukar göra på rummet. Tänk på att du får fantisera och hitta på.DokumentationKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Dans ma chambre

Skriva och formulera sig

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar men behöver stöd för att skriva en sammanhängande text.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, där du utförligt beskriver ett rum, på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, comme, mais, aussi, etc).
Du använder enstaka adjektiv och prepositioner.
Du använder några adjektiv, beskrivande ord och prepositioner.
Du använder adjektiv och beskrivande ord, prepositioner, synonymer och varierar formuleringar så att språket blir mer nyanserat och varierat.
Du visar att du kan skriva någon enstaka mening vad du gör på ditt rum (faire les devoirs, lire, écouter de la musique etc) och när (lundi, tous les soirs, souvent etc).
Du visar att du kan skriva några meningar vad du gör på ditt rum (faire les devoirs, lire, écouter de la musique etc) och när (lundi, tous les soirs, souvent etc).
Du visar att du kan skriva ett flertal meningar vad du gör på ditt rum (faire les devoirs, lire, écouter de la musique etc) och när (lundi, tous les soirs, souvent etc).
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den. Det finns språkfel som gör dina meningar svåra att förstå. Du bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb och adjektiv när du bildar meningar. Språkfel förekommer, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du bearbetar självständigt språket
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv rätt etc), så att det inte stör kommunikationen. Du väljer medvetet en lämplig strategi för att bearbeta språket och texten.

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Du förstår och återberättar på ett enkelt sätt enstaka ord men har svårt att få ett sammanhang i det du läser.
Du förstår och kan återberätta det mest väsentliga i de texter vi läser och kan plocka ut några viktiga detaljer.
Du förstår och kan berätta om och kommentera det huvudsakliga innehållet och viktiga detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.