Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och småkryp Pedagogisk planering f-klass Hubertusgården

Skapad 2018-02-28 12:32 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Nu är snart våren här, kanske den redan har kommit?! Vi ska fördjupa oss i hur insekterna runt omkring oss ser ut, lever och beter sig. Du ska få jämföra, upptäcka och lära dig en massa kul om Hubertusgårdens insektsliv

Innehåll

Till dig som elev:

Nu är snart våren här, kanske den redan har kommit?! Vi ska fördjupa oss i hur insekterna runt omkring oss ser ut, lever och beter sig. Du ska få jämföra, upptäcka och lära dig en massa kul om Hubertusgårdens insektsliv

Arbetsområdet

Med våren börjar insekterna vakna till liv och vi ska gå på insketsjakt. I samband med det ska vi  också utforska och jämföra och skaffa oss en massa kunskaper om dessa små kryp.

Mål

Vi vill att eleverna ska kunna benämna minst 3 olika insekter samt kunna se skillnader mellan dessa. Vi vill att de ska utveckla sin samarbetsförmåga samt att våga presentera ett arbete för sina vänner.

Vad?

Barnen kommer att jobba undersökande, både i naturen och med att söka fakta om insekter som finns i vårt närområde. De kommer att jobba i grupper samt använda sig av ipads för att dokumentera och söka kunskap. Vi kommer att träna dem att sortera och klassificera de olika arterna.

Barnen kommer själv att få bestämma vilka insekter de vill undersöka och skriva om. Vi kommer även att visa filmer samt diskutera upptäckter de gör under arbetets gång.

Vi börjar med detta arbete den 10 april och beräknas avsluta det vecka 20 med en utflykt till skogen

Dokumentation

Vi vill att barnen redovisar sina arbeten de gjort i grupperna. Det är upp till varje grupp hur de väljer att visa vad de lärt sig. Film, bilder, muntligt framträdande eller på något annat sätt.

Utvärdering

Vi följer gruppernas arbete under temats gång och tar del av deras redovisningar. Temat avslutas med en tipsrunda

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: