Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS - Förskoleklassen: Alfons och Milla

Skapad 2018-02-28 12:53 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F
Välkommen till Alfons och Millas värld! Vi lär känna den noggranna Pappa Åberg, den osynliga Mållgan och många fler.

Innehåll

Arbetsområde:

Arbetsområden utgår från Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg. Utifrån dessa böcker arbetar vi vidare i olika ämnen. Vi stannar upp och tittar närmare på Gunillas skönlitterära värld, lär känna karaktärerna och inspireras av innehållet i böckerna.

Mål för eleven:

 • träna på att göra karaktärsbeskrivning
 • känna till en dramaturgi med start-hinder-lösning-mål
 • i läsförståelse träna på att beskriva och återberätta
 • träna på att kommunicera i ord och bild
 • träna på att läsa sina texter
 • träna på att i tal och bild beskriva olika problem
 • arbeta med olika problem
 • arbeta med olika tal
 •  
 • arbeta praktiskt utifrån böckernas innehåll
 • vara med och förbereda en vernissage som avslutning av temat

Arbetssätt:

Du kommer att lyssna på böcker och titta på filmer om Alfons och Milla. I svenska arbetar du i ett häfte där vi tillsammans tränar på läsförståelse via karaktärsbeskrivningar, återberättande via "hinderschema" med start-hinder-lösning-mål, skapar egna berättelser och arbetar med att förtydliga och förstärka dina texter med bilder. Du kommer även att träna på att läsa de texter som du skriver. Du kommer att arbeta med varierade arbetssätt, mycket praktiskt och med strukturer från Kooperativt lärande. Utifrån berättelserna kommer du att arbeta praktiskt och estetiskt med olika material och med olika tekniker. Inom matematiken kommer vi att arbeta med olika material och uppgifter utifrån EPA- Metoden, en struktur för Kooperativt lärande. Det står för enskilt, par, alla. Bland annat kommer detta hjälpa eleverna att få djupare förståelse och öka deras samarbete. Du kommer att bland annat få arbeta enskilt med ett matematiskt problem. Därefter kommer du tillsammans med en kompis att diskutera vad du kommit fram till. Ni jämför era svar. Sedan kommer vi belysa problemställningen i helklass för att ni ska få djupare förståelse. Temat avslutas med en vernissage där vi bjuder in besökare som får titta på det vi har arbetat med och lärt oss. 

 

Redovisningsform:

En vernissage avslutar temat, där visas vad vi har arbetat med och vad vi har lärt oss. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: